ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Nastavení ochrany sítě

Pro ochranu počítače v síťovém prostředí je nezbytné nastavit připojené sítě. Nastavením síťové ochrany umožníte ostatním uživatelům přístup k vašemu počítači. Pro konfiguraci klikněte na Nastavení > Síťová ochrana > Připojené sítě a následně na odkaz pod konkrétní sítí. Pomocí možností zobrazených v oznámení se rozhodněte, zda chcete označit síť jako důvěryhodnou.

Ve výchozím nastavení převezme ESET Smart Security Premium při detekci nové sítě nastavení ze systému Windows. Pro zobrazení dialogového okna s možností volby typu ochrany nové sítě klikněte v části Známé sítě na Dotázat se uživatele. Ke konfiguraci síťové ochrany dochází vždy, když se počítač připojí k nové síti. Proto není obvykle nutné definovat důvěryhodnou zónu.

DIALOG_EPFW_TRUSTED_ZONE

V zobrazeném dialogovém okně Nastavení ochrany sítě si můžete zvolit jednu z níže uvedených možností:

Možnost Ano vyberte v případě, kdy jste připojeni k domácí nebo firemní síti. Váš počítač, sdílené soubory v něm uložené, i systémové prostředky, budou dostupné pro ostatní uživatele v síti. Toto nastavení doporučujeme použít v bezpečných lokálních sítích.

Možnost Ne vyberte ve veřejných sítích. Soubory a složky uložené ve vašem počítači nebudou pro ostatní uživatele v síti dostupné, stejně tak nebude počítač viditelný v síti. Sdílení systémových prostředků bude deaktivováno. Toto nastavení doporučujeme při připojení k bezdrátovým sítích.


warning

Nesprávným nastavením sítě může být počítač ohrožen.


note

Standardně je počítačům v důvěryhodné síti povolen přístup ke sdíleným souborům a tiskárnám. Zároveň je povolena příchozí RPC komunikace a dostupná je i služba sdílení pracovní plochy.

Více informací o této funkci naleznete v ESET Databázi znalostí:

Změna nastavení brány firewall pro připojení k síti u produktů ESET Windows pro domácnosti