ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Známé sítě

Pokud počítač často připojujete k veřejným sítím nebo sítím mimo vaši důvěryhodnou síť (domácí nebo firemní síť), doporučujeme vám ověřit důvěryhodnost takových sítí. Po prvotním definování sítě může ESET Smart Security Premium rozpoznat důvěryhodnou síť (například domácí nebo firemní) na základě parametrů definovaných v sekci Identifikace sítě. To je užitečné pro počítače, které se připojují často do sítí s IP adresami podobnými důvěryhodné síti. V některých případech, může ESET Smart Security Premium prohlásit neznámou síť za důvěryhodnou (domácí nebo firemní síť). Pro eliminaci takového případu doporučujeme používat možnost Autentifikace sítě. Pro přístup ke známým sítím přejděte do Rozšířeného nastavení (stisknutím klávesy F5 v hlavním okně programu) > Síťová ochrana > Obecné > Známé sítě.

Po připojení počítače k síti nebo změně konfigurace sítě prohledá ESET Smart Security Premium seznam známých sítí, zda pro ni nenalezne odpovídající záznam. V případě, že Identifikace sítě a Autentifikace sítě (nepovinné) bude vyhovovat záznamu, síť bude označená jako připojená. V případě, že nebude nalezena žádná známá síť, vytvoří se nová na základě zjištěné konfigurace sítě. Ve výchozím stavu bude převzato nastavení z Windows. Po připojení k takové síti se zobrazí dialog Zjištěno připojení k nové síti, pomocí kterého nastavíte režim ochrany v síti – Důvěryhodná síť / Nedůvěryhodná síť, případně můžete vybrat možnost Převzít nastavení z Windows. Pokud se připojíte k již známé síti, jejíž režim ochrany je nastaven na Důvěryhodná síť, všechny podsítě této sítě budou přidány do důvěryhodné zóny.

Typ ochrany nové sítě – vyberte některou z následujících možností, která se použije automaticky při připojení do nové sítě: Převzít nastavení z Windows, Dotázat se uživatele nebo Označit síť jako veřejnou – tato možnost je výchozí pro nové sítě.

Známé sítě – v této části můžete nastavit název sítě, její identifikaci, typ ochrany, atp. Kliknutím na Změnit si otevřete editoru známých sítí.


note

Pokud vyberete možnost Převzít nastavení z Windows, dialogové okno pro výběr typu sítě se nezobrazí a automaticky se převezme nastavení z centra sítí a sdílení ve Windows. V případě nesprávného nastavení sítě ve Windows to může znamenat, že budou běžné síťové funkce (například sdílení souborů nebo vzdálená plocha) dostupné na veřejných sítích, což představuje bezpečnostní riziko.