ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Nastavení aktualizace

Pro nastavení aktualizace klikněte na hlavním okně programu na Rozšířená nastavení (nebo stiskněte F5) > Aktualizace > Obecné. Tato sekce vám poskytne informace o aktualizačních serverech a datech pro tyto servery.

icon_section Obecné

Aktuálně používaný aktualizační profil (pokud není nastaven jiný v Rozšířeném nastavení (F5) > Síťová ochrana > Firewall > Známé sítě) se zobrazuje v rozbalovací nabídce Vyberte výchozí profil aktualizace.

Pro vytvoření nového profilu přejděte do kapitoly Profily aktualizace.

Automatické přepnutí profilu – umožňuje změnit profil pro konkrétní síť.

Pokud se při stahování aktualizací detekčních nebo programových modulů vyskytnou potíže, klikněte na tlačítko Vyčistit pro smazání dočasných aktualizačních souborů (cache).

Záloha modulů

Pokud máte podezření, že nová verze detekčního jádra je nestabilní nebo poškozená, můžete se vrátit ke starší verzi modulů a na stanovený časový interval zakázat její aktualizaci.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Pro správné fungování aktualizace je nezbytné zadat veškeré aktualizační informace správně. Pokud používáte firewall, ujistěte se, že má produkt ESET povolenou HTTP komunikaci.

icon_section Profily

Aktualizační profily můžete použít pro různá nastavení aktualizací. Vytvoření aktualizačních profilů pro aktualizaci má význam především pro mobilní uživatele, kteří si mohou vytvořit alternativní profil pro internetové připojení, které se často mění.

V rozbalovacím menu Aktualizační profil se vždy zobrazuje aktuálně vybraný profil. Standardně je vybrán profil s názvem Můj profil. Pro vytvoření nového klikněte na Změnit vedle položky Seznam profilů, následně klikněte na tlačítko Přidat a zadejte Název profilu.

icon_section Aktualizace

Jako Typ aktualizace je ve výchozím nastavení vybrána možnost Standardní aktualizace. Tím je zajištěno automatické stahování aktualizací ze serverů společnosti ESET. Předběžné aktualizace jsou aktualizace, které prošly důkladným interním testováním a budou brzy dostupné široké veřejnosti. Při vybrání této možnosti získáte v předstihu přístup k novějším opravám a metodám detekce škodlivého kódu. Protože předběžné aktualizace nereprezentují finální kvalitu, neměli byste je instalovat na produkční stroje a pracovní stanice, u kterých je vyžadována stabilita a dostupnost.

Dotázat se před stahováním aktualizací – zapne zobrazování oznámení, ve kterém lze zvolit, zda aktualizaci chcete přijmout nebo odmítnout.

Dotázat se, pokud je aktualizace větší než (kB) – program zobrazí potvrzovací dialog, pokud je velikost souboru aktualizace větší než zadaná hodnota. Pokud je velikost aktualizačního souboru nastavena na 0 kB, program zobrazí potvrzovací dialog vždy.

Aktualizace modulů

Zapnout častější aktualizace detekčních signatur – zapnutím této možnosti se budou detekční signatury aktualizovat v kratších intervalech. Deaktivace tohoto nastavení může mít negativní dopad na rychlost detekce.

Aktualizace produktu

Aktualizace programových funkcí – automaticky instaluje nové verze ESET Smart Security Premium.

icon_section Možnosti připojení

Jak používat proxy server ke stahování aktualizací si prostudujte v kapitole Možnosti připojení.