ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Detekce škodlivého kódu

Možnosti pro konfiguraci parametrů detekce škodlivého kódu při volitelné kontrole počítače naleznete v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu. K dispozici jsou následující možnosti:

Profil kontroly – určuje název profilu, jehož nastavení se použijí při volitelné kontrole počítače. Nový profil můžete vytvořit po kliknutí na tlačítko Změnit na řádku Seznam profilů. Pro více informací o přejděte do kapitoly Profily kontroly.

Cíle kontroly – pokud pouze chcete zkontrolovat konkrétní cíl, po kliknutí na tlačítko Změnit vedle Cíle kontroly vyberete možnost z rozbalovacího menu nebo výběru konkrétních cílů ze stromové struktury. Více naleznete v kapitole Cíle kontroly.

Parametry skenovacího jádra ThreatSense – detailnější nastavení kontroly, jako např. typy souborů, které si přejete kontrolovat, metody detekce a jiné. Dostupné možnosti zobrazíte po kliknutí na tuto záložku.