ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Kontrola při nečinnosti

Kontrolu při nečinnosti můžete nastavit v Rozšířeném nastavení v sekci Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu > Kontrola při nečinnosti.

Kontrola při nečinnosti

Funkci aktivujete pomocí přepínače Zapnout kontrolu při nečinnosti. Tichá kontrola všech lokálních disků v počítači se spouští v případě, že je počítač ve stavu nečinnosti.

Standardně se kontrola při nečinnosti nespouští, pokud je počítač (notebook) napájen z baterie. Toto nastavení můžete zapnout v Rozšířeném nastavení kliknutím na přepínač Spustit také při napájení počítače z baterie.

Pokud chcete průběh kontroly zapisovat do protokolu a mít k výsledkům přístup v hlavním okně programu na záložce Nástroje, v Rozšířeném nastavení zapněte kliknutím na přepínač možnost Zapisovat do protokolu. > Další nástroje > Protokoly a z nabídkového menu vyberte Kontrola počítače.

Detekce stavu nečinnosti

Více informací o možnostech definování akce, při které se spustí kontrola, naleznete v kapitole Detekce stavu nečinnosti.

Pro úpravu parametrů prováděné kontroly (například režimu detekce, úrovně léčení atp.) přejděte do sekce parametry skenovacího jádra ThreatSense.