ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Výměnná média

ESET Smart Security Premium dokáže automaticky kontrolovat výměnná média (CD/DVD/USB/...) po jejich vložení/připojení do počítače. Tuto funkci můžete využít, pokud jako správce počítače chcete zabránit uživatelům v používání škodlivého obsahu na výměnných médií.

Když připojíte výměnné médium, a v ESET Smart Security Premium je nastaveno Zobrazit možnosti kontroly, zobrazí se dialogové okno s nabídkou následujících akcí:

AMON

Možnosti tohoto dialogu:

Zkontrolovat nyní – spustí se ruční kontrola výměnného média.

Nekontrolovat – po vybrání této možnosti se výměnné médium nezkontroluje.

Nastavení – otevře sekci Rozšířená nastavení.

Vždy použít vybranou možnost – pokud vyberete toto pole, při příštím připojení výměnného média se provede stejná akce.

Kromě toho Správa zařízení ESET Smart Security Premium disponuje pokročilými funkcemi, které vám umožňují definovat pravidla pro zacházení s externími zařízeními připojovanými k vašemu počítači. Více informací naleznete v kapitole Správa zařízení.


K přístupu do nastavení kontroly výměnných médií otevřete Rozšířená nastavení (F5) > Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu > Výměnná média.

Akce po vložení vyměnitelného média – Vyberte výchozí akci, která bude provedena po vložení vyměnitelného média do počítače (CD/DVD/USB). Po vložení výměnného média do počítače vyberte požadovanou akci:

Nekontrolovat – neprovede se žádná akce a upozornění Nalezeno nové nařízení se nezobrazí.

Automaticky zkontrolovat médium – po vložení média se automaticky spustí kontrola jeho obsahu.

Zobrazit možnosti kontroly – otevře možnost Nastavení výměnných médií.