Kedy meniť nastavenia rezidentnej ochrany

Rezidentná ochrana je kľúčovým modulom zabezpečujúcim ochranu počítača. Preto pri zmenách nastavení treba byť obozretný. Nastavenia rezidentnej ochrany odporúčame meniť len v špecifických prípadoch.

Po nainštalovaní ESET Smart Security Premium sú všetky nastavenia optimalizované na zabezpečenie najvyššej úrovne ochrany systému používateľa. Pre obnovenie predvolených nastavení kliknite na tlačidlo DEFAULT v každej časti okna (Rozšírené nastavenia > Detekčné jadro > Rezidentná ochrana súborového systému).