Kontrola rezidentnej ochrany

To, či je rezidentná ochrana funkčná a deteguje vírusy, je možné otestovať pomocou testovacieho súboru z www.eicar.com. Ide o neškodný testovací súbor, ktorý by každý funkčný antivírusový program mal byť schopný detegovať. Súbor bol vytvorený spoločnosťou EICAR (European Institute for Computer Antivirus Research) na otestovanie funkčnosti antivírusových programov.

Súbor je dostupný na stiahnutie na adrese http://www.eicar.org/download/eicar.com.
Keď túto URL adresu zadáte do prehliadača, mala by sa vám zobraziť správa o odstránení hrozby.