Vytváranie protokolov a pravidiel alebo výnimiek z protokolu

Štandardne ESET Firewall nevytvára protokol o blokovaní sieťových spojení. Ak chcete zistiť, ktoré spojenia sú blokované Ochranou siete, v sekcii Rozšírené nastavenia > Nástroje > Diagnostika > Vytváranie rozšírených protokolov povoľte možnosť Zapnúť rozšírené protokoly ochrany siete. Ak vo vytvorenom protokole nájdete spojenia, ktoré blokovať nechcete, môžete pre tieto spojenia vytvoriť pravidlo alebo IDS pravidlo kliknutím pravým tlačidlom na záznam a vybratím možnosti Neblokovať podobné udalosti v budúcnosti. Je potrebné mať na pamäti, že blokované spojenia môžu obsahovať tisíce údajov a môže byť veľmi ťažké nájsť špecifické spojenie, ktoré spôsobuje problém. Po vyriešení problému môžete vytváranie protokolov znova vypnúť.

Viac informácií o protokoloch nájdete v kapitole Protokoly.


note

Vo vytvorenom protokole je možné vidieť poradie, v akom Ochrana siete zablokovala konkrétne sieťové spojenia. Vytváranie pravidiel priamo z protokolu vám navyše umožňuje prispôsobiť pravidlá presne podľa vašich potrieb.