Pravidlo firewallu – Lokálna strana

Umožňuje zadať lokálnu aplikáciu a port/porty, pre ktoré má byť pravidlo uplatnené.

Port – čísla lokálnych portov. Ak nie je zadaný žiaden port, pravidlo sa týka celej komunikácie. Zadajte čísla portov alebo ich rozsah.

IP – pridanie adresy, rozsahu adries alebo podsiete, pre ktorú sa uplatňuje pravidlo. Ak nie je zadaná žiadna IP adresa, pravidlo sa týka celej komunikácie.

Zóny – zoznam pridaných zón.

Pridať – pridá zónu označenú z roletového menu. Zónu možno vytvoriť v časti Zóny firewallu.

Odstrániť – odstráni zónu zo zoznamu.

Aplikácia – aplikácia, pre ktorú bude platiť pravidlo. Zadajte cestu k lokálnej aplikácii, pre ktorú bude pravidlo platiť.

Služba – roletové menu so zoznamom systémových služieb.


note

Môžete napríklad vytvoriť pravidlo pre nástroj mirror, ktorý poskytuje aktualizácie cez komunikáciu na porte 2221 tak, že z roletového menu vyberiete službu EHttpSrv.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_LOCAL