Kopírovať výnimky od používateľa

Pomocou roletového menu vyberte používateľa, od ktorého chcete skopírovať výnimku.