Kopírovať kategórie z účtu

Umožňuje kopírovať zoznam povolených alebo blokovaných kategórií od existujúceho používateľského účtu.