Zoznam aplikácií vylúčených z detekcie

Firewall v programe ESET Smart Security Premium umožňuje monitorovať stav aplikácií a odhaliť, ak sa ich škodlivý kód pokúsi modifikovať (pozri kapitolu Detekcia zmeny aplikácií).

Z rôznych dôvodov sa môže vyskytnúť stav, keď je pri špecifickej aplikácii táto funkcionalita nežiaduca a je potrebné danú aplikáciu z kontroly firewallom vylúčiť.

Pridať – zobrazí sa okno, v ktorom môžete vybrať aplikáciu, ktorú chcete pridať do zoznamu aplikácií vylúčených z detekcie zmien. Aplikáciu môžete vybrať zo zoznamu aplikácií, ktoré sa spúšťajú v systéme a pre ktoré vo firewalle existuje pravidlo, prípadne môžete cestu k aplikácii zadať manuálne.

Upraviť – zobrazí sa okno, v ktorom môžete upraviť umiestenie aplikácie, ktorá je na zozname aplikácií vylúčených z detekcie zmien. Inú aplikáciu môžete vybrať zo zoznamu aplikácií, ktoré sa spúšťajú v systéme a pre ktoré vo firewalle existuje pravidlo, prípadne môžete umiestnenie aplikácie zmeniť manuálne.

Odstrániť – umožňuje odobrať položky zo zoznamu aplikácií vylúčených z detekcie zmien.