Detekcia zmeny aplikácií

Funkcia detekcie zmien aplikácií umožňuje zobraziť upozornenie na zmenu aplikácie (pre ktorú je vytvorené pravidlo firewallu) v momente, keď sa zmenená aplikácia pokúsi nadviazať sieťové spojenie. Zmena aplikácie znamená dočasné alebo trvalé nahradenie pôvodného spustiteľného súboru aplikácie iným súborom (chráni pred zneužitím pravidiel firewallu).

Prosím, majte na pamäti, že táto funkcia nie je určená na detekciu zmien všetkých aplikácií. Cieľom tejto funkcie je zabrániť zneužitiu existujúcich pravidiel firewallu, preto sú monitorované len aplikácie, pre ktoré existujú pravidlá.

Sledovať zmenu aplikácií – program bude sledovať, či nedošlo k zmene aplikácií (či sa aplikácia aktualizovala, infikovala alebo inak zmenila). Firewall zobrazí upozornenie na zmenu aplikácie v momente, keď sa zmenená aplikácia pokúsi nadviazať sieťové spojenie.

Povoliť zmenu podpísaných (dôveryhodných) aplikácií – používateľ nebude informovaný o zmene aplikácie v prípade, že daná aplikácia má rovnaký digitálny podpis pred aj po zistenej zmene.

Zoznam aplikácií vylúčených z detekcie – v tomto zozname je možné pridávať alebo odoberať aplikácie, pre ktoré sú povolené zmeny. V prípade zmeny týchto aplikácií používateľ nedostane žiadne upozornenie.