Vybrať vzorku na analýzu – Podozrivý súbor

Pozorované náznaky a symptómy infikovania malvérom – uveďte čo najpodrobnejší popis správania podozrivého súboru v systéme pre jeho presnejšiu analýzu.

Pôvod súboru (URL adresa alebo výrobca aplikácie) – uveďte pôvod súboru (zdroj) a popíšte, ako ste sa k súboru dostali.

Poznámky a dodatočné informácie – všetky ďalšie informácie, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii a spracovaní súboru.


note

Povinné je len prvé pole Pozorované náznaky a symptómy infikovania malvérom. Poskytnutie doplňujúcich informácií však našim laboratóriám dokáže výrazne zjednodušiť prácu pri identifikácii a spracovaní vzoriek.