Ako odstrániť vírus z počítača

Ak má váš počítač príznaky infekcie škodlivým kódom, napr. je pomalší alebo zamŕza, odporúčame vám postupovať nasledovne:

1.hlavnom okne programu kliknite na Kontrola počítača.

2.Kliknite na možnosť Skontrolovať váš počítač pre začatie kontroly vášho počítača.

3.Po ukončení kontroly skontrolujte protokol so zoznamom skontrolovaných, infikovaných a vyliečených súborov.

4.Ak chcete skontrolovať len určité časti svojho počítača, vyberte možnosť Vlastná kontrola a označte ciele kontroly.

Podrobnejšie a pravidelne aktualizované informácie nájdete v tomto článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.