Ako povoliť komunikáciu pre určitú aplikáciu

Ak pri zapnutom interaktívnom režime firewall zachytí nové sieťové spojenie, na ktoré sa neuplatňuje žiadne pravidlo, zobrazí sa výzva na povolenie alebo zablokovanie tohto spojenia. Ak chcete, aby produkt ESET Smart Security Premium vykonal zvolenú akciu zakaždým, keď sa daná aplikácia pokúsi nadviazať spojenie, označte možnosť Vytvoriť pravidlo a zapamätať natrvalo.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

V nastaveniach firewallu môžete nové pravidlá pre aplikácie vytvoriť aj pred tým, ako dôjde k detekcii ich sieťovej komunikácie. Na vytvorenie pravidiel firewallu prejdite v hlavnom okne programu ESET Smart Security Premium do sekcie Nastavenia > Ochrana siete > kliknite na GEAR vedľa popisu Firewall > Konfigurovať > Pokročilé > Pravidlá > Upraviť.

Kliknite na tlačidlo Pridať a na karte Všeobecné zadajte názov pravidla, smer a komunikačný protokol nového pravidla. V tomto okne môžete zvoliť akciu, ktorá sa má vykonať v prípade uplatnenia pravidla.

Na karte Lokálna strana zadajte cestu k aplikácii (*.exe) a lokálny komunikačný port. Kliknite na kartu Vzdialená strana na vloženie vzdialenej adresy a portu (ak je to potrebné). Novovytvorené pravidlo bude aplikované hneď, ako sa aplikácia pokúsi nadviazať sieťovú komunikáciu.