Bezplatný licenčný kľúč ESET

Plná licencia pre ESET Smart Security Premium nie je bezplatná.

Licenčný kľúč od spoločnosti ESET predstavuje unikátny reťazec písmen a čísel oddelených pomlčkou, ktorý umožňuje legálne používanie produktu ESET Smart Security Premium v súlade s Licenčnou dohodou s koncovým používateľom. Každý koncový používateľ je oprávnený používať licenčný kľúč len do toho rozsahu, v akom má právo používať ESET Smart Security Premium, a to na základe počtu licencií poskytnutých spoločnosťou ESET. Licenčný kľúč sa považuje za dôverný údaj, ktorý nemožno zdieľať; možno však zdieľať licenčné jednotky cez portál ESET HOME.

Na internete nájdete rôzne zdroje, ktoré môžu ponúkať „bezplatné“ licenčné kľúče pre produkty ESET, no pamätajte si:

Kliknutie na reklamu, ktorá ponúka „bezplatnú licenciu ESET“, môže viesť k narušeniu zabezpečenia a napadnutiu počítača či zariadenia malvérom. Malvér môže byť ukrytý v neoficiálnom webovom obsahu (napr. vo videách), na webových stránkach, ktoré zobrazujú reklamy s cieľom zarobiť na návštevnosti, atď. V týchto prípadoch je ponúkaná licencia zvyčajne iba návnadou.

Spoločnosť ESET môže nelegálne používané licencie deaktivovať, čo aj robí.

Používanie nelegálne získaného licenčného kľúča nie je v súlade s Licenčnou dohodou s koncovým používateľom, ktorej podmienky musíte prijať, aby ste si mohli produkt ESET Smart Security Premium nainštalovať.

Licencie na produkty ESET si kupujte iba cez oficiálne predajné kanály, ako je stránka www.eset.com, naši distribútori či predajcovia (nekupujte licencie z neoficiálnych webových stránok tretích strán ako eBay ani zdieľané licencie tretích strán).

Stiahnutie programu ESET Smart Security Premium je bezplatné, no počas inštalácie sa vyžaduje aktivácia produktu platným licenčným kľúčom od spoločnosti ESET (produkt si teda môžete stiahnuť a nainštalovať, no bez aktivácie nebude fungovať).

Nezdieľajte svoju licenciu cez internet alebo sociálne médiá (mohla by sa rozšíriť medzi veľký počet ľudí).

Ak chcete zistiť, ako identifikovať a nahlásiť nelegálne používanú licenciu ESET, prečítajte si náš článok Databázy znalostí, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie.


Ak s kúpou bezpečnostného produktu ESET ešte váhate, môžete si stiahnuť skúšobnú verziu a rozhodnúť sa na základe nej:

1.Aktivujte ESET Smart Security Premium pomocou bezplatnej skúšobnej licencie.

2.Pripojte sa k ESET Beta programu.

3.Ak používate mobilné zariadenie so systémom Android, nainštalujte si aplikáciu ESET Mobile Security, ktorá je dostupná aj ako bezplatná verzia.

Pre získanie zľavy/predĺženie vašej licencie:

Odporučte produkt ESET Smart Security Premium svojmu priateľovi.

Obnovte si licenciu ESET (ak ste už predtým mali aktívnu licenciu) alebo si produkt aktivujte na dlhšie obdobie.