Cum se creează o sarcină nouă în Orar

Pentru a crea o sarcină nouă în Instrumente > Mai multe instrumente > Orar, faceți clic pe Adăugare sau faceți clic dreapta și selectați Adăugare în meniul contextual. Sunt disponibile cinci tipuri de activități programate:

Rulare aplicație externă – Programează executarea unei aplicații externe.

Întreținere log – fișierele log conțin și resturi din înregistrările șterse. Această sarcină optimizează regulat înregistrările din fișierele log pentru a funcționa mai eficient.

Verificare fișier la pornire sistem – Verifică fișierele cărora li se permite executarea la pornirea sistemului sau la conectare.

Creați un instantaneu cu starea computerului – Creează un instantaneu ESET SysInspector al computerului - adună informații detaliate despre componentele sistemului (de exemplu, drivere, aplicații) și evaluează nivelul de risc al fiecărei componente.

Scanare computer la cerere – se efectuează o scanare a fișierelor și a directoarelor de pe calculator.

Actualizare – planifică o sarcină Actualizare prin actualizarea modulelor.

Deoarece Actualizare este una dintre sarcinile planificate utilizată cel mai frecvent, vă vom explica mai jos modul de adăugare a unei sarcini de actualizare noi:

În meniul vertical Sarcină programată, selectați Actualizare. Introduceți numele sarcinii în câmpul Nume sarcină și faceți clic pe Următorul. Selectați frecvența de efectuare a sarcinii. Sunt disponibile următoarele opțiuni: O dată, Repetat, Zilnic, Săptămânal și Declanșată de eveniment. Selectați Omitere sarcină când computerul funcționează pe baterie pentru a minimiza utilizarea resurselor sistemului când un laptop funcționează alimentat de la baterie. Activitatea va fi executată la data și ora specificate în câmpurile Executare sarcină. În continuare, definiți acțiunea de efectuat în cazul în care sarcina nu poate fi efectuată sau finalizată la ora planificată. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

La următoarea oră planificată

Cât de curând posibil

Imediat, dacă timpul scurs de la ultima executare depășește o valoare specificată (intervalul poate fi definit utilizând caseta de desfășurare Timp scurs de la ultima executare (ore)).

În pasul următor se afișează o fereastră rezumativă cu informații despre sarcina planificată curentă. După ce terminați efectuarea modificărilor, faceți clic pe Terminare.

Se va afișa o fereastră de dialog care vă permite să alegeți profiluri de utilizat pentru sarcina planificată. Aici puteți seta profilul principal și profilul alternativ. Profilul alternativ se utilizează atunci când sarcina nu poate fi finalizată utilizându-se profilul principal. Confirmați făcând clic pe Terminare și sarcina planificată nouă va fi adăugată la lista de sarcini planificate curente.