ESET SysInspector

ESET SysInspector este o aplicație care inspectează complet computerul, adună informații detaliate despre componentele sistemului, cum ar fi driverele și aplicațiile, conexiunile de rețea sau înregistrările importante din registry, și evaluează nivelul de risc al fiecărei componente. Aceste informații pot ajuta la determinarea cauzei comportamentului suspect al sistemului, care poate fi provocat de o incompatibilitate software sau hardware ori de o infecție malware. Consultați și Ghidul utilizatorului online pentru ESET SysInspector.

Fereastra SysInspector afișează următoarele informații despre logurile create:

Oră – Ora creării logului.

Comentariu – Un comentariu scurt.

Utilizator – Numele utilizatorului care a creat logul.

Stare – Starea creării logului.

Sunt disponibile următoarele acțiuni:

Afișare – deschide logul creat. De asemenea, puteți să faceți clic dreapta pe un fișier log și să selectați Afișare din meniul contextual.

Comparare – compară două loguri existente.

Creează – Creează un log nou. Așteptați până când se termină ESET SysInspector (starea logului va fi afișată ca fiind Creat) înainte de a încerca să accesați logul.

Ștergere – Elimină din listă logurile selectate.

Următoarele elemente sunt disponibile din meniul contextual atunci când s-au selectat unul sau mai multe fișiere log:

Afișare – Deschide logul selectat în ESET SysInspector (aceeași funcție ca și clic dreapta pe un log).

Comparare – compară două loguri existente.

Creează – Creează un log nou. Așteptați până când se termină ESET SysInspector (starea logului va fi afișată ca fiind Creat) înainte de a încerca să accesați logul.

Ștergere – Elimină din listă logurile selectate.

Ștergere tot – Șterge toate logurile.

Exportare – Exportă logul într-un fișier .xml sau .xml arhivat.