Adaptoare de rețea

Fereastra Adaptoare de rețea afișează următoarele informații despre adaptoarele dvs. de rețea:

Nume adaptor de rețea și tipul de conexiune (prin cablu, virtuală etc.)

Adresa IP cu adresa MAC

Rețeaua conectată

Adresa IP a zonei de încredere cu subrețea

Profil activ (consultați Profiluri atribuite adaptoarelor de rețea)