Zone firewall

Pentru informații suplimentare despre zone, consultați secțiunea Configurare zone.

Coloane

Nume – Numele unui grup de computere la distanță.

Adrese IP – adrese IP la distanță care aparțin unei zone.

Elemente de control

Atunci când adăugați sau editați o zonă, sunt disponibile câmpurile următoare:

Nume – Numele unui grup de computere la distanță.

Descriere – o descriere generală a grupului.

Adresă computer la distanță (IPv4, IPv6, interval, mască) – vă permite să adăugați o adresă la distanță, un interval de adrese sau o subrețea.

Ștergere – elimină o zonă din listă.


note

Atenție, nu se pot elimina zonele predefinite.