Crearea unei liste noi de adrese URL

Această secțiune vă permite să specificați lista de adrese/măști URL care vor fi blocate, permise sau excluse de la verificare.

Dacă creați o listă nouă, sunt valabile pentru configurare opțiunile următoare:

Tip listă de adrese – sunt disponibile aceste tipuri de listă:

Exclus de la verificare – adresele adăugate în listă nu se vor verifica de cod dăunător.

Blocate - utilizatorul nu va avea permisiunea să acceseze adresele specificate în această listă.

Permise – dacă este activată opțiunea Permite accesul numai la adresele HTTP din lista de adrese permise și lista de adrese blocate conține * (potrivire cu orice), utilizatorul va avea permisiunea să acceseze numai adresele specificate în această listă. Adresele din această listă sunt permise chiar dacă sunt prezente în lista de adrese blocate.

Nume listă – Specificați numele listei. Acest câmp va fi inactiv când editați una dintre cele trei liste predefinite.

Descriere listă – introduceți o descriere scurtă a listei (opțional). Va fi inactiv când editați una dintre cele trei liste predefinite.

Pentru a activa o listă, selectați Listă activă lângă lista respectivă. Dacă doriți să primiți o notificare atunci când se utilizează o anumită listă pentru evaluarea unui site HTTP vizitat, selectați Notificare la aplicare. De exemplu, se va emite o notificare dacă un site Web este blocat sau permis, deoarece este inclus în lista adreselor blocate sau permise. Notificarea va conține numele listei care include site-ul Web specificat.

Elemente de control

Adăugare – adăugați a adresă URL nouă la listă (introduceți mai multe valori cu separator).

Editare – modifică adresa existentă în listă. Posibil numai pentru adresele create cu Adăugare.

Eliminare – șterge adresele existente în listă. Posibil numai pentru adresele create cu Adăugare.

Import – importați un fișier cu adrese URL (valori separate pe câte un rând, de exemplu *.txt utilizând codificarea UTF-8).