Regulă firewall - La distanță

Port – numărul portului (numerele porturilor) la distanță. Dacă nu se furnizează niciun număr, regula se va aplica pentru toate porturile. Adăugați un singur port de comunicație sau un interval de porturi de comunicații.

IP – vă permite să adăugați o adresă la distanță, un interval de adrese sau o subrețea. Adresa, intervalul/subrețeaua sau zona la distanță pentru care se aplică regula. Dacă nu se furnizează nicio valoare, regula se va aplica pentru toată comunicarea.

Zone – lista zonelor adăugate.

Adăugare – adăugați o zonă selectând-o din meniul vertical. Pentru a crea o zonă, utilizați fila Setare zonă.

Eliminare – elimină zone din listă.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_REMOTE