Regulă firewall - Locală

Specificați numele aplicației locale și portul/porturile local(e) pentru care se aplică regula.

Port – numerele porturilor locale. Dacă nu se furnizează niciun număr, regula se va aplica pentru toate porturile. Adăugați un singur port de comunicație sau un interval de porturi de comunicații.

IP – vă permite să adăugați o adresă/mai multe adrese la distanță, un interval de adrese sau o subrețea pentru care se aplică regula. Dacă nu se furnizează nicio valoare, regula se va aplica pentru toate comunicațiile.

Zone – lista zonelor adăugate.

Adăugare – adăugați o zonă creată din meniul vertical. Pentru a crea o zonă, utilizați fila Setare zonă.

Eliminare – elimină zone din listă.

Aplicație – numele aplicației căreia i se aplică regula. Adăugați locația aplicației pentru care se va aplica regula.

Serviciu – meniul vertical arată serviciile de sistem.


note

Este posibil să doriți să creați o regulă pentru oglinda dvs. care furnizează actualizări prin intermediul portului 2221 utilizând serviciul EHttpSrv pentru comunicație din meniul vertical.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_LOCAL