Derularea înapoi a actualizărilor

Dacă suspectați că o actualizare nouă a motorului de detecție sau a modulelor de program este instabilă sau deteriorată, puteți reveni la versiunea anterioară și puteți dezactiva temporar actualizările. Alternativ, puteți activa actualizările dezactivate anterior dacă le-ați amânat pentru o perioadă nedefinită.

ESET Smart Security Premium înregistrează instantanee ale motorului de detecție și modulelor de program care pot fi utilizate cu caracteristica Derulare înapoi. Pentru a crea instantanee ale bazei de date de viruși, păstrați activată opțiunea Creați instantanee cu modulele. Când opțiunea Creați instantanee cu modulele este activată, primul instantaneu este creat în timpul primei actualizări. Următorul este creat după 48 de ore. Câmpul Număr de instantanee stocate local definește numărul de instantanee ale motorului de detecție stocate.


note

Când se atinge numărul maxim de instantanee (de exemplu, trei), cel mai vechi instantaneu este înlocuit cu un instantaneu nou la fiecare 48 de ore. ESET Smart Security Premium derulează înapoi motorul de detecție și versiunile de actualizări pentru modulele de program la cel mai vechi instantaneu.

Dacă faceți clic pe Derulare înapoi (Setări avansate (F5) > Actualizare > De bază), trebuie să selectați un interval de timp din meniul vertical Durată, care reprezintă perioada de timp cât vor fi trecute în pauză actualizările motorului de detecție și ale modulelor de program.

DIALOG_UPDATE_ROLLBACK

Selectați Până la revocare pentru a amâna pe termen nedefinit actualizările regulate până când restabiliți manual funcția de actualizare. Deoarece reprezintă un risc potențial pentru securitate, ESET nu vă recomandă să selectați această opțiune.

Dacă se efectuează derularea înapoi, butonul Derulare înapoi devine Permitere actualizări. Nu se va permit actualizări pentru perioada selectată în meniul vertical Actualizări suspendate. Versiunea motorului de detecție revine la cea mai veche disponibilă și stocată ca instantaneu în sistemul de fișiere al computerului local.

CONFIG_UPDATE_ROLLBACK


example

Să presupunem că 22700 este cel mai recent număr de versiune a motorului de detecție, iar 22698 și 22696 sunt stocate ca instantanee ale motorului de detecție. Versiunea 22697 nu este disponibilă. În acest exemplu, computerul a fost oprit în timpul actualizării 22697 și o actualizare mai recentă a fost pusă la dispoziție înainte de descărcarea 22697. Dacă valoarea din câmpul Număr de instantanee stocate local este doi și faceți clic pe Derulare înapoi, motorul de detecție (inclusiv modulele de program) este restaurat la versiunea cu numărul 22696. Acest proces poate dura ceva timp. Verificați dacă versiunea motorului de detecție a scăzut în ecranul Actualizare.