Gestionare adresă URL

Secțiunea de gestionare a adreselor URL vă permite să specificați adresele HTTP care vor fi blocate, permise sau excluse de la scanarea conținutului.

Dacă, pe lângă paginile Web HTTP, doriți să fie filtrate și adresele HTTPS, trebuie să bifați opțiunea Activare filtrare protocol SSL/TLS. În caz contrar, vor fi adăugate numai domeniile site-urilor HTTPS pe care le-ați vizitat, însă nu vor fi adăugat URL-urile complete.

Site-urile web din Lista de adrese blocate nu vor fi accesibile decât dacă sunt incluse și în Lista de adrese permise. Site-urile web din Listă de adrese excluse de la scanarea conținutului nu sunt scanate pentru cod dăunător atunci când sunt accesate.

Dacă doriți să blocați toate adresele HTTP, cu excepția adreselor prezente în Lista de adrese permise activă, adăugați * la Lista de adrese blocate activă.

Simbolurile speciale * (asterisc) și ? (semnul întrebării) pot fi utilizate în liste. Asteriscul înlocuiește orice șir de caractere, iar semnul de întrebare înlocuiește orice simbol. Se va acorda o atenție specială la specificarea adreselor excluse, deoarece lista trebuie să conțină numai adresele de încredere și sigure. În mod similar, este necesar să vă asigurați că simbolurile * și ? sunt utilizate corect în listă. Consultați Adăugare adresă HTTP/mască domeniu pentru a afla cum puteți selecta în siguranță un întreg domeniu, inclusiv subdomeniile sale. Pentru a activa o listă, selectați Listă activă. Dacă doriți să primiți o notificare la introducerea unei adrese din lista curentă, selectați Notificare la aplicare.


note

Domenii de încredere

Adresele nu vor fi filtrate dacă setarea Web și e-mail > SSL/TLS > Excludeți comunicarea cu domeniile de încredere este activată, iar domeniul este considerat de încredere.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Elemente de control

Adăugare – creează o listă nouă în plus față de cele predefinite. Acest lucru poate fi util dacă doriți să separați logic diferite grupuri de adrese. De exemplu, o listă de adrese blocate poate conține adrese dintr-o listă neagră externă publică, iar o a doua listă poate conține propria dvs. listă neagră, ceea ce simplifică actualizarea listei externe cu păstrarea intactă a listei proprii.

Editare – modifică liste existente. Utilizați această opțiune pentru a adăuga sau elimina adrese.

Ștergere – șterge listele existente. Opțiunea este disponibilă numai pentru liste create cu opțiunea Adăugare, nu și pentru listele implicite.