Profiluri protecție firewall

Profilurile se pot utiliza pentru a controla comportarea componentei Firewall din ESET Smart Security Premium. Atunci când creați sau editați o regulă pentru componenta Firewall, aceasta poate fi atribuită unui anumit profil sau aplicată fiecărui profil. Atunci când un profil este activ într-o interfață de rețea, i se vor aplica numai regulile globale (reguli fără niciun profil specificat) și regulile care au fost atribuite profilului respectiv. Puteți crea mai multe profiluri cu reguli diferite atribuite adaptoarelor de rețea sau atribuite rețelelor pentru a modifica cu ușurință comportarea componentei Firewall.

Faceți clic pe Editare lângă Listă de profiluri pentru a se deschide fereastra Profiluri protecție firewall, unde puteți edita profiluri.

Se poate seta un adaptor de rețea care să utilizeze un profil configurat pentru o anumită rețea atunci când se conectează la rețeaua respectivă. De asemenea, puteți atribui un anumit profil de utilizat pentru o rețea dată accesând Setări avansate (F5) > Protecție rețea > Rețele cunoscute > Editare. Selectați o rețea din lista cu Rețele cunoscute și faceți clic pe Editare pentru a atribui un profil de protecție firewall rețelei respective din meniul vertical Profil protecție firewall. Dacă rețeaua nu are un profil atribuit, atunci se va utiliza profilul implicit al adaptorului. Dacă adaptorul este setat să nu utilizeze profilul rețelei, se va utiliza profilul implicit al acestuia, indiferent de rețeaua la care este conectat. Dacă nu există un profil pentru o rețea sau pentru configurația adaptorului, este folosit profilul global implicit. Pentru a atribui un profil unui adaptor de rețea, selectați adaptorul de rețea, faceți clic pe Editare lângă Profiluri atribuite adaptoarelor de rețea, editați adaptorul de rețea selectat și selectați profilul din meniul vertical Profil firewall implicit.

Atunci când componenta Firewall comută la alt profil, va apărea o notificare în colțul din dreapta, jos, lângă ceasul sistemului.