Grupuri de dispozitive


warning

Dispozitivul conectat la computerul dvs. poate constitui un risc de securitate.

Fereastra Grupuri de dispozitive este împărțită în două. Partea din dreapta a ferestrei conține o listă cu dispozitivele aparținând grupului respectiv, iar partea stângă conține grupurile create. Selectați un grup cu o listă de dispozitive care doriți să fie afișate în panoul din dreapta.

Atunci când deschideți fereastra Grupuri de dispozitive și selectați un grup, puteți adăuga sau elimina dispozitive din listă. Altă modalitate de a adăuga dispozitive la grup este importarea lor dintr-un fișier. Ca alternativă, puteți face clic pe butonul Populare pentru ca toate dispozitivele conectate la computerul dvs. să fie listate în fereastra Dispozitive detectate. Selectați un dispozitiv din lista populată pentru a-l adăuga la grup făcând clic pe OK.

Elemente de control

Adăugare – puteți adăuga un grup introducându-i numele sau puteți adăuga un dispozitiv la grupul existent (opțional, puteți specifica detalii precum numele producătorului, modelul și numărul de serie), în funcție de partea ferestrei unde ați făcut clic pe buton.

Editare – vă permite să schimbați numele grupului selectat sau parametrii dispozitivului (producător, model, număr de serie).

Ștergere – șterge grupul sau dispozitivul selectat în funcție de partea ferestrei unde ați făcut clic pe buton.

Import – importă o listă de dispozitive dintr-un fișier text. Importul dispozitivelor dintr-un fișier text necesită o formatare corectă:

Fiecare dispozitiv începe pe un rând nou.

Furnizorul, Modelul și Numărul de serie trebuie să fie prezente pentru fiecare dispozitiv și trebuie să fie separate prin virgulă.


example

Iată un exemplu de conținut pentru fișierul text:

Kingston,DT 101 G2,001CCE0DGRFC0371

04081-0009432,USB2.0 HD WebCam,20090101

Export – exportă o listă de dispozitive într-un fișier.

Butonul Populare furnizează o prezentare generală a tuturor dispozitivelor conectate curent, precum și informații despre: tipul, vânzătorul, modelul și numărul de serie (dacă este disponibil) ale fiecărui dispozitiv.

După ce terminați particularizarea, faceți clic pe OK. Faceți clic pe Revocare dacă doriți să părăsiți fereastra Grupuri de dispozitive fără a salva setările.


note

Puteți crea diverse grupuri de dispozitive pentru care se vor aplica reguli diferite. De asemenea, puteți crea numai un singur grup de dispozitive pentru care va fi aplicată regula cu acțiunea Citire/Scriere sau Numai citire. Acest lucru asigură blocarea dispozitivelor nerecunoscute de funcția Control dispozitive atunci când sunt conectate la computerul dvs.

Rețineți că nu sunt disponibile toate acțiunile (permisiunile) pentru toate tipurile de dispozitive. Dacă este un dispozitiv de stocare, sunt disponibile toate cele patru acțiuni. Pentru dispozitivele care nu sunt de stocare sunt disponibile numai trei acțiuni (de exemplu, acțiunea Numai citire nu este disponibilă pentru Bluetooth, deci accesul la dispozitive Bluetooth poate fi doar permis, blocat sau avertizat).