Acord de licență pentru utilizatorul final

Data intrării în vigoare: 19 octombrie 2021.

IMPORTANT: Citiți cu atenție termenii și condițiile produsului stabilite mai jos înainte de descărcare, instalare, copiere sau utilizare. PRIN DESCĂRCAREA, INSTALAREA, COPIEREA SAU UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL PRIVIND TERMENII ȘI CONDIȚIILE ȘI CONFIRMAȚI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.

Acord de licență pentru utilizatorul final

Conform clauzelor acestui Acord de licență pentru utilizatorul final („Acord”) încheiat de și între ESET, spol. s r. o., societate cu sediul social în Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, înregistrată în Registrul Comerțului administrat de Judecătoria districtului Bratislava I, secția Sro, cu nr. de înregistrare 3586/B, cod fiscal 31333532 („ESET” sau „Furnizor”) și dvs., o persoană fizică sau o entitate legală („Dvs.” sau „Utilizatorul final”), aveți dreptul de a utiliza Software-ul definit la articolul 1 din acest Acord. Software-ul definit la articolul 1 din acest Acord poate fi stocat pe un suport de date, trimis prin poștă electronică, descărcat de pe internet, descărcat de pe serverele Furnizorului sau obținut din alte surse, sub rezerva respectării clauzelor și a condițiilor menționate mai jos.

ACESTA ESTE UN ACORD PRIVIND DREPTURILE UTILIZATORULUI FINAL, NU ESTE UN ACORD DE VÂNZARE. Furnizorul deține în continuare copia Software-ului și suportul fizic inclus în pachetul de vânzare și orice altă copie pe care Utilizatorul final are dreptul să o facă în conformitate cu acest Acord.

Făcând clic pe opțiunea „Accept” sau „Accept...” la instalarea, descărcarea, copierea sau utilizarea Software-ului, sunteți de acord cu clauzele și condițiile acestui Acord și luați la cunoștință dispozițiile din Politica de confidenţialitate. Dacă nu sunteți de acord cu toate clauzele și condițiile din Acord și/sau cu Politica de confidenţialitate, faceți clic imediat pe opțiunea de revocare, revocați instalarea sau descărcarea ori distrugeți sau returnați Software-ul, suportul de instalare, documentația însoțitoare și bonul de vânzare către Furnizor sau către magazinul de la care ați achiziționat Software-ul.

SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI INDICĂ FAPTUL CĂ AȚI CITIT ACEST ACORD, L-AȚI ÎNȚELES ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUIA.

1. Software-ul. Conform utilizării în prezentul Acord, termenul „Software” înseamnă: (i) programul informatic care însoțește prezentul Acord și toate componentele acestuia; (ii) întregul conținut al discurilor, CD-ROM-urilor, DVD-urilor, mesajelor de e-mail și atașărilor sau alt suport cu care este prevăzut acest Acord, inclusiv forma codului obiect al Software-ului furnizat pe un suport de date, prin poștă electronică sau descărcat de pe Internet; (iii) orice material explicativ scris asociat și orice altă eventuală documentație asociată Software-ului, mai ales orice descriere a Software-ului, specificațiile acestuia, orice descriere a proprietăților și funcționării Software-ului, orice descriere a mediului de funcționare în care se utilizează Software-ul, instrucțiunile de utilizare sau instalare a Software-ului sau orice descriere a modului de utilizare a Software-ului („Documentație”); (iv) copiile Software-ului, corecțiile eventualelor erori ale Software-ului, adăugirile aduse Software-ului, extensiile Software-ului, versiunile modificate ale Software-ului și actualizările componentelor Software-ului, dacă există, care vă sunt acordate prin licență de către Furnizor în conformitate cu articolul 3 din acest Acord. Software-ul se va furniza exclusiv sub formă de cod de obiect executabil.

2. Instalarea, computerul și cheie de licență. Software-ul furnizat pe un suport de date, trimis prin poștă electronică, descărcat de pe internet, descărcat de pe serverele Furnizorului sau obținut din alte surse necesită instalare. Trebuie să instalați Software-ul pe un Computer configurat corect, care respectă cel puțin cerințele prevăzute în Documentație. Metodologia de instalare este descrisă în Documentație. Pe Computerul pe care instalați Software-ul nu trebuie instalate programe de computer sau hardware care pot avea un efect advers asupra Software-ului. Computer înseamnă hardware, inclusiv, dar fără a se limita la computere personale, laptopuri, stații de lucru, computere palmtop, telefoane inteligente, dispozitive electronice portabile sau alte dispozitive electronice pentru care este conceput Software-ul, pe care acesta va fi instalat și/sau utilizat. Cheie de licență înseamnă o secvență unică de simboluri, de litere, de cifre sau de semne speciale furnizate Utilizatorului final pentru a permite utilizarea legală a Software-ului, versiunea sa specifică sau o prelungire a perioadei Licenței în conformitate cu acest Acord.

3. Licență. În condițiile în care ați fost de acord cu termenii acestui Acord și respectați toți termenii și toate condițiile stipulate aici, Furnizorul vă va acorda următoarele drepturi („Licența”):

a) Instalare și utilizare. Aveți dreptul neexclusiv și netransferabil de instalare a Software-ului pe hard diskul calculatorului sau pe alt suport permanent de stocare a datelor, de instalare și stocare a Software-ului în memoria unui sistem de calculator și de implementare, stocare și afișare a Software-ului.

b) Stipularea numărului de licențe. Dreptul de utilizare a Software-ului depinde de numărul de Utilizatori finali. Un Utilizator final înseamnă următoarele: (i) instalarea Software-ului pe un singur sistem de computer sau, (ii) dacă întinderea licenței este limitată de numărul de căsuțe poștale, atunci un Utilizator final înseamnă un utilizator de calculator care acceptă poștă electronică prin Mail User Agent („MUA”). Dacă MUA acceptă poștă electronică și o distribuie ulterior automat către mai mulți utilizatori, atunci numărul de Utilizatori finali se va stabili în funcție de numărul efectiv de utilizatori pentru care se distribuie poșta electronică. Dacă un server de mail funcționează ca poartă poștală, numărul de Utilizatori finali va fi egal cu numărul utilizatorilor de servere de mail pentru care o astfel de poartă oferă servicii. Dacă un număr nespecificat de adrese de poștă electronică sunt direcționate către și acceptate de un utilizator (de ex., prin denumiri alternative) și mesajele nu sunt distribuite automat de client către un număr mai mare de utilizatori, se va solicita o Licență pentru un calculator. Nu se va utiliza simultan aceeași Licență pe mai multe calculatoare. Utilizatorul final are dreptul de a introduce cheia de Licență în Software doar în măsura în care Utilizatorul final are dreptul de a utiliza Software-ul în conformitate cu limitările care decurg din numărul de Licențe acordate de Furnizor. Cheia de Licență este considerată a fi confidențială, iar Dvs. nu trebuie să partajați Licența cu terții sau să permiteți terților să utilizeze cheia de Licență decât dacă acest Acord sau Furnizorul permite acest lucru. În cazul în care este compromisă cheia de Licență, notificați imediat Furnizorul.

c) Home/Business Edition. O versiune Home Edition a Software-ului va fi utilizată exclusiv în medii private și/sau necomerciale, doar pentru uz rezidențial și în cadrul familiei. Pentru a utiliza Software-ul pe servere de poștă electronică, servere de transmitere a poștei electronice, gateway-uri de corespondență sau de Internet trebuie să obțineți versiunea Business Edition a Software-ului destinată utilizării într-un mediu comercial.

d) Termenul Licenței. Dreptul Dvs. de a utiliza Software-ul va fi pe durată limitată.

e) Software OEM. Software-ul clasificat drept „OEM” va fi limitat la Computerul pe care l-ați obținut. Nu se poate transfera pe un alt calculator.

f) NFR, Software de ÎNCERCARE. Software-ul clasificat ca „Nu este destinat revânzării”, NFR sau ÎNCERCARE nu poate fi supus plății și se poate utiliza numai în scop demonstrativ sau pentru testarea caracteristicilor Software-ului.

g) Încetarea Licenței. Licența va înceta automat la sfârșitul perioadei pentru care a fost acordată. Dacă nu respectați prevederile Acordului, Furnizorul va avea dreptul de a se retrage din Acord, fără a prejudicia drepturile sau daunele legale ce pot fi pretinse Furnizorului într-o astfel de eventualitate. În cazul anulării Licenței, trebuie să ștergeți, distrugeți sau returnați imediat Software-ul și toate copiile de rezervă, suportând costurile, către ESET sau către partenerul de la care ați obținut Software-ul. La încetarea Licenței, Furnizorul va mai avea dreptul să anuleze dreptul Utilizatorului final de a folosi funcțiile Software-ului, ceea ce necesită conectarea la serverele Furnizorului sau la serverele terțe.

4. Cerințe privind funcțiile care necesită colectarea datelor și conexiunea la internet. Pentru a funcționa corect, Software-ul necesită conectare la internet și trebuie să se conecteze la intervale regulate la serverele Furnizorului sau la servere terțe și la opțiuni aplicabile de colectare a datelor în conformitate cu Politica de confidențialitate. Conexiunea la internet și opțiunile aplicabile de colectare a datelor sunt necesare pentru următoarele funcții ale Software-ului:

a) Actualizări de Software. Furnizorul va avea dreptul să publice din timp actualizări sau upgrade-uri ale Software-ului („Actualizări”), dar nu este obligat să furnizeze Actualizări. Această funcție se activează în setările standard ale Software-ului, iar Actualizările se instalează automat dacă Utilizatorul final nu a dezactivat instalarea automată a Actualizărilor. Pentru furnizarea de Actualizări este necesară verificarea autenticității Licenței, inclusiv informații despre Computer și/sau platforma pe care este instalat Software-ul în conformitate cu Politica de confidențialitate.

Furnizarea oricăror actualizări poate face obiectul Politicii privind sfârșitul ciclului de viață („Politica EOL”), care este disponibilă la adresa https://go.eset.com/eol_home. Nu se va mai furniza nicio Actualizare după ce Software-ul sau oricare dintre funcțiile sale ajunge la sfârșitul ciclului de viață definit în Politica EOL.

b) Redirecționarea infiltrărilor și informațiilor către Furnizor. Software-ul conține funcții care colectează mostre ale virușilor de computer și ale altor programe de computer rău intenționate și ale obiectelor suspecte, problematice, potențial nedorite sau potențial nesigure, cum ar fi fișiere, adrese URL, pachete IP și cadre ethernet („Infiltrări”) și pe care le trimite apoi Furnizorului, inclusiv, dar fără a se limita la informații despre procesul de instalare, despre Computerul și/ori platforma pe care este instalat Software-ul, informații despre operațiunile și funcționalitatea Software-ului („Informații”). Informațiile și Infiltrările pot conține date (inclusiv date cu caracter personal obținute aleatoriu sau întâmplător) despre Utilizatorul final ori despre alți utilizatori ai computerului pe care este instalat Software-ul și despre fișierele afectate de Infiltrări cu metadatele asociate.

Informațiile și Infiltrările pot fi colectate cu următoarele funcții ale Software-ului:

i. Funcția sistemului de reputație LiveGrid include colectarea și trimiterea codurilor hash într-o singură direcție legate de Infiltrări către Furnizor. Această funcție este activată în setările standard ale Software-ului.

ii. Funcția Sistem de feedback LiveGrid include colectarea și transmiterea de Infiltrări cu metadate asociate și de Informații către Furnizor. Această funcție poate fi activată de Utilizatorul final în timpul procesului de instalare a Software-ului.

Furnizorul va utiliza Informațiile și Infiltrările primite doar în scop de analiză și cercetare a Infiltrărilor, de îmbunătățire a Software-ului și de verificare a autenticității Licenței și va lua măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că Infiltrările și Informațiile primite rămân securizate. Prin activarea acestei funcții a Software-ului, Infiltrările și Informațiile pot fi colectate și procesate de către Furnizor conform celor specificate în Politica de confidențialitate și în conformitate cu reglementările legale relevante. Puteți dezactiva aceste funcții în orice moment.

În sensul acestui Acord, este necesar să se colecteze, să se proceseze și să se stocheze date care permit Furnizorului să vă identifice în conformitate cu Politica de confidențialitate. Prin prezenta, sunteți de acord ca Furnizorul să efectueze verificări prin propriile mijloace cu privire la utilizarea de către Dvs. a Software-ului în conformitate cu prevederile acestui Acord. Prin prezenta, sunteți de acord că, în sensul acestui Acord, este necesar ca datele dvs. să fie transferate, în timpul comunicării dintre Software și sistemele informatice ale Furnizorului sau cele ale partenerilor săi de afaceri ca parte a rețelei de asistență și de distribuție a Furnizorului, pentru a asigura funcționalitatea Software-ului și autorizația de utilizare a Software-ului și pentru protecția drepturilor Furnizorului.

În urma încheierii acestui Acord, Furnizorul sau oricare dintre partenerii săi de afaceri ca parte a rețelei de asistență și de distribuție a Furnizorului va avea dreptul de a transfera, a procesa și a stoca date esențiale care vă identifică în scopul facturării, al executării obligațiilor din Acord și al transmiterii notificărilor pe Computerul dvs.

Detalii privind confidențialitatea, protecția datelor cu caracter personal și drepturile dvs. ca persoană vizată se găsesc în Politica de confidențialitate, care este disponibilă pe site-ul web al furnizorului, precum și direct din procesul de instalare. De asemenea, o puteți accesa prin secțiunea de ajutor a software-ului.

5. Exercitarea drepturilor Utilizatorului final. Trebuie să vă exercitați drepturile de Utilizator final personal sau prin intermediul angajaților dvs. Aveți dreptul de a utiliza Software-ul numai pentru a proteja operațiunile și Computerele sau sistemele de computer pentru care ați obținut Licență.

6. Restricționarea drepturilor. Nu puteți copia, distribui, extrage componente sau efectua lucrări derivate din Software. Când utilizați Software-ul, aveți obligația de a respecta următoarele restricții:

a) Efectuaţi o singură copie a Software-ului pe un suport de stocare permanent sub formă de copie de rezervă arhivată, cu condiţia ca respectiva copie de rezervă arhivată să nu fie instalată sau utilizată pe un calculator. Orice altă copie de Software efectuată se va considera o încălcare a acestui Acord.

b) Nu puteţi utiliza, modifica, traduce, reproduce sau transfera drepturile de utilizare a Software-ului sau a copiilor Software-ului sub nicio altă formă decât cea stabilită în mod expres în acest Acord.

c) Nu puteţi vinde, sublicenţia, închiria sau împrumuta Software-ul sau utiliza Software-ul în scopuri comerciale.

d) Nu puteţi reface programul sursă, decompila sau dezasambla Software-ul şi nu puteţi încerca să descoperiţi codul sursă al Software-ului, cu excepţia cazului în care această restricţie este interzisă prin lege.

e) Sunteţi de acord să utilizaţi Software-ul numai respectând toate legile în vigoare din jurisdicţia în care utilizaţi Software-ul, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, restricţiile în vigoare privind drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală.

f) Sunteţi de acord să utilizaţi Software-ul şi funcţiile sale astfel încât să nu limitaţi capacitatea altor Utilizatori finali de a accesa aceste servicii. Furnizorul își rezervă dreptul de a limita domeniul serviciilor oferite fiecărui Utilizator final în parte pentru a permite utilizarea serviciilor de către un număr maxim de Utilizatori finali. Limitarea domeniului serviciilor va mai însemna terminarea definitivă a posibilității de utilizare a funcțiilor Software-ului și ștergerea Datelor și informațiilor de pe serverele Furnizorului sau de pe serverele părților terțe legate de o anumită funcția a Software-ului.

g) Sunteți de acord să nu desfășurați niciun fel de activități care implică utilizarea cheii de Licență și care sunt contrare clauzelor acestui Acord sau care conduc la furnizarea cheii de Licență către o persoană care nu are dreptul de a utiliza Software-ul, cum ar fi transferul sub orice formă al unei chei de Licență utilizate sau neutilizate, precum și reproducerea sau distribuirea neautorizată a unor chei de Licență generate sau duplicat ori utilizarea Software-ului ca rezultat al utilizării unei chei de Licență obținute din alte surse decât de la Furnizor.

7. Drept de autor. Software-ul și toate drepturile, fără limitare și incluzând drepturile de deținere și drepturile de proprietate intelectuală sunt deținute de ESET și/sau licențiatorii săi. Acestea sunt protejate prin prevederile tratatelor internaționale și prin toate celelalte legi naționale în vigoare în țara în care este utilizat Software-ul. Structura, organizarea și codul Software-ului se constituie în secrete de firmă și informații confidențiale ale ESET și/sau ale licențiatorilor săi. Nu puteți copia Software-ul, cu excepția specificată în articolul 6 (a). Orice copie pe care aveți dreptul să o efectuați conform acestui Acord trebuie să conțină aceleași drepturi de autor și alte notificări privind proprietatea conținute în Software. Dacă refaceţi programul sursă, îl decompilaţi sau îl dezasamblaţi sau încercaţi să descoperiţi codul sursă al Software-ului, încălcând prevederile acestui Acord, sunteţi de acord prin prezentul Acord că orice informaţie astfel obţinută va fi transferată în întregime Furnizorului şi va fi considerată automat şi irevocabil deţinută de Furnizor, din momentul obţinerii informaţiei respective; aceasta nu va afecta drepturile Furnizorului referitoare la încălcarea Acordului.

8. Rezervarea drepturilor. Prin acest Acord, Furnizorul își rezervă toate drepturile asupra Software-ului, cu excepția drepturilor acordate Dvs. în mod expres prin termenii acestui Acord, în calitate de Utilizator final al Software-ului.

9. Mai multe versiuni lingvistice, software pe suport dual, mai multe copii. În cazul în care Software-ul acceptă mai multe limbi sau platforme sau dacă primiți mai multe copii ale Software-ului, puteți utiliza Software-ul numai pentru numărul de sisteme de calculatoare și pentru versiunile pentru care ați obținut Licența. Nu puteți vinde, închiria, sublicenția, împrumuta sau transfera versiuni sau copii ale Software-ului pe care nu le utilizați.

10. Intrarea în vigoare și încetarea Acordului. Acest Acord intră în vigoare de la data la care Dvs. sunteți de acord cu termenii Acordului. Puteți înceta oricând acest Acord prin dezinstalarea, distrugerea sau returnarea permanentă, suportând costurile, a Software-ului, a tuturor copiilor de rezervă și a tuturor materialelor asociate furnizate de Furnizor sau de partenerii săi de afaceri. Dreptul dvs. de a utiliza Software-ul și oricare dintre funcțiile sale pot fi supuse Politicii EOL. După ce Software-ul sau oricare dintre funcțiile sale ajunge la sfârșitul ciclului de viață definit în Politica EOL, dreptul dvs. de a utiliza Software-ul va înceta. Indiferent de modul de încetare a acestui Acord, prevederile articolelor 7, 8, 11, 13, 19 și 21 se vor aplica în continuare pentru o perioadă nelimitată.

11. DECLARAȚIILE UTILIZATORULUI FINAL. ÎN CALITATE DE UTILIZATOR FINAL, AȚI LUAT LA CUNȘTINȚĂ CĂ SOFTWARE-UL SE FURNIZEAZĂ „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE. FURNIZORUL, LICENȚIATORII SĂI, PARTENERII SAU DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR NU POT ACORDA REPREZENTARE SAU GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NU POT GARANTA CĂ SOFTWARE-UL NU VA ÎNCĂLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERȚI. NU EXISTĂ NICIO GARANȚIE DIN PARTEA FURNIZORULUI SAU A ALTEI PĂRȚI CĂ FUNCȚIILE CONȚINUTE ÎN SOFTWARE VOR SATISFACE CERINȚELE DVS. SAU CĂ FUNCȚIONAREA SOFTWARE-ULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI. VĂ ASUMAȚI ÎNTREAGA RESPONSABILITATE ȘI RISCURILE PENTRU ALEGEREA SOFTWARE-ULUI CU SCOPUL DE A OBȚINE REZULTATELE SCONTATE ȘI PENTRU INSTALAREA, UTILIZAREA ȘI REZULTATELE OBȚINUTE DE PE URMA ACESTUIA.

12. Lipsa altor obligații. Acest Acord nu creează alte obligații din partea Furnizorului și a licențiatorilor săi în afara celor specificate aici.

13. LIMITAREA RĂSPUNDERII. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ PRIN LEGILE ÎN VIGOARE FURNIZORUL, ANGAJAȚII SAU LICENȚIATORII SĂI NU VOR FI CONSIDERAȚI ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERE DE PROFIT, BENEFICII, VÂNZĂRI, PIERDERI DE DATE, COSTURI PENTRU A PROCURA PIESE DE SCHIMB SAU SERVICII, DAUNE ADUSE PROPRIETĂȚII, DAUNE PERSONALE, RĂNIRI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, PIERDEREA DE INFORMAȚII DE AFACERI SAU PENTRU ORICE DAUNĂ SPECIALĂ, DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, ECONOMICĂ, ASIGURATĂ, PENALĂ, SPECIALĂ SAU ULTERIOARĂ CAUZATĂ PRIN ORICE MIJLOACE, INDIFERENT DACĂ A REZULTAT DINTR-UN CONTRACT, DIN PROASTĂ ADMINISTRARE VOITĂ, DIN NEGLIJENȚĂ SAU DIN ALTĂ FAPTĂ CE ATRAGE DUPĂ SINE ASUMAREA RESPONSABILITĂȚII, APĂRUTĂ DATORITĂ INSTALĂRII, UTILIZĂRII SAU IMPOSIBILITĂȚII DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR ȘI ÎN CAZUL ÎN CARE FURNIZORUL SAU LICENȚIATORII SĂI AU FOST NOTIFICAȚI DESPRE POSIBILITATEA UNEI ASTFEL DE DAUNE. DEOARECE UNELE ȚĂRI ȘI JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA RĂSPUNDERII, DAR POT PERMITE LIMITAREA RĂSPUNDERII, ÎN ASTFEL DE CAZURI RĂSPUNDEREA FURNIZORULUI, A ANGAJAȚILOR, A LICENȚIATORILOR SAU A PARTENERILOR SĂI SE VA LIMITA LA SUMA PLĂTITĂ DE DVS. PENTRU LICENȚĂ.

14. Nimic din acest Acord nu va prejudicia drepturile statutare ale părților în calitate de consumator dacă intră în conflict cu cele prevăzute.

15. Asistența tehnică. ESET sau părțile terțe împuternicite de ESET vor asigura asistența tehnică conform propriilor decizii, fără garanții sau declarații. Nu se va mai furniza asistență tehnică după ce Software-ul sau oricare dintre funcțiile sale ajunge la sfârșitul ciclului de viață definit în Politica EOL. Utilizatorul final i se solicită să efectueze copia de rezervă a tuturor datelor existente, a software-ului și a componentelor programului înainte de asigurarea asistenței tehnice. ESET și/sau părțile terțe împuternicite de ESET nu pot accepta răspunderea pentru pierderea datelor, proprietății, software-ului sau hardware-ului sau pierderea profitului din cauza asigurării asistenței tehnice. ESET și/sau părțile terțe împuternicite de ESET își rezervă dreptul de a decide dacă rezolvarea problemei depășește domeniul asistenței tehnice. ESET își rezervă dreptul de a refuza, suspenda sau înceta asigurarea asistenței tehnice conform propriilor decizii. Este posibil să fie necesare informațiile Licenței, Informații și alte date în conformitate cu Politica de confidențialitate, în scopul furnizării serviciilor de asistență tehnică.

16. Transferarea Licenței. Software-ul se poate transfera de pe un calculator pe altul dacă nu contravine termenilor Acordului. Dacă nu contravine termenilor Acordului, Utilizatorul final va avea numai dreptul de a transfera permanent Licența și toate drepturile care decurg din acest Acord altui Utilizator final cu aprobarea Furnizorului, respectând condiția ca (i) Utilizatorul final inițial să nu rețină nicio copie a Software-ului; (ii) transferarea drepturilor trebuie să fie directă, adică de la Utilizatorul final inițial la Utilizatorul final nou; (iii) Utilizatorul final nou trebuie să preia toate drepturile și obligațiile deținute de Utilizatorul final inițial conform termenilor acestui Acord; (iv) Utilizatorul final inițial trebuie să furnizeze Utilizatorului final nou documentația care-i permite verificarea autenticității Software-ului, conform specificațiilor de la articolul 17.

17. Verificarea autenticității Software-ului. Utilizatorul final poate demonstra dreptul de a utiliza Software-ul printr-una dintre următoarele modalități: (i) printr-un certificat de licență emis de Furnizor sau de un terț numit de Furnizor; (ii) printr-un acord de licență scris, dacă s-a încheiat un astfel de acord; (iii) prin trimiterea unui mesaj de e-mail către Furnizor conținând detaliile licenței (numele de utilizator și parola). Este posibil să fie necesare informațiile Licenței și datele de identificare a Utilizatorului final în conformitate cu Politica de confidențialitate, în scopul verificării autenticității Software-ului.

18. Licențierea pentru autorități publice și guvernul S.U.A. Software-ul se va furniza autorităților publice, inclusiv guvernului S.U.A., drepturile de licență și restricțiile descrise în acest Acord.

19. Conformarea pentru controalele comerciale.

a) Nu veți exporta, re-exporta, transfera sau face într-un alt mod disponibil, în mod direct sau indirect, Software-ul către nicio persoană și nu îl veți utiliza și nu veți fi implicat în nicio acțiune care ar putea avea drept rezultat încălcarea de către ESET sau de către companiile din holding, filialele și filialele companiilor din holding, precum și de către entitățile controlate de către companiile din holding („Afiliați”) a legislației referitoare la controalele comerciale sau expunerea la eventuale consecințe negative ale acestei legislații, care include

i. toate legile care controlează, restricționează sau impun cerințe de licențiere pentru exportul, re-exportul sau transferul bunurilor, software-ului, tehnologiei sau serviciilor, emise sau adoptate de orice guvern, stat sau autoritate de reglementare din Statele Unite ale Americii, Singapore, Marea Britanie, Uniunea Europeană sau oricare dintre Statele Membre ale acesteia sau orice altă țară în care trebuie îndeplinite obligații în baza Acordului sau în care ESET sau oricare dintre Afiliații săi este înregistrată sau își desfășoară activitatea și

ii. orice sancțiune, restricție, embargo, interdicție de import sau de export, interdicție privind transferul de fonduri sau de active sau de prestare a serviciilor sau orice altă măsură echivalentă de natură economică, financiară, comercială sau de altă natură, emisă sau adoptată de orice guvern, stat sau autoritate de reglementare din Statele Unite ale Americii, Singapore, Marea Britanie, Uniunea Europeană sau oricare dintre Statele Membre ale acesteia sau orice altă țară în care trebuie îndeplinite obligații în baza Acordului sau în care ESET sau oricare dintre Afiliații săi este înregistrată sau își desfășoară activitatea.

(actele juridice menționate la punctele i și ii de mai sus poartă în mod colectiv denumirea de „Legi privind controlul comercial”).

b) ESET are dreptul de a-și suspenda obligațiile sau de a încheia acești Termeni cu efect imediat în cazul în care:

i. ESET determină faptul că, în opinia sa rezonabilă, Utilizatorul a încălcat sau probabil va încălca Articolul 19 a) din Acord; sau

ii. Utilizatorul final și/sau Software-ul devine subiect al Legilor privind controalele comerciale și, ca urmare, ESET determină faptul că, în opinia sa rezonabilă, continuarea îndeplinirii obligațiilor din baza Acordului ar avea drept rezultat ca ESET sau Afiliații săi să se găsească în postura de a încălca sau de a fi supuși unor consecințe negative ale Legilor privind controalele comerciale.

c) Nicio prevedere din acest Acord nu are scopul și nu trebuie să fie interpretată sau argumentată precum că ar induce sau ar necesita ca o altă parte să acționeze sau să nu acționeze (sau să fie de acord să acționeze sau să nu acționeze) într-o manieră care să nu fie de acord, să fie penalizată sau interzisă de către Legile privind controalele comerciale aplicabile.

20. Înștiințări. Toate înștiințările și retururile de Software și Documentație trebuie trimise către: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, fără a aduce atingere dreptului ESET de a vă comunica orice modificare a prezentului Acord, a Politicilor de confidențialitate, a Politicii EOL și a Documentației în conformitate cu art. 22 al Acordului. ESET poate să vă trimită e-mailuri, notificări în aplicație prin intermediul Software-ului sau să posteze comunicările pe site-ul nostru web. Sunteți de acord să primiți comunicări legale de la ESET în format electronic, inclusiv comunicări privind modificarea Condițiilor, a Condițiilor speciale sau a Politicilor de confidențialitate, orice propunere/acceptare contractuală sau invitații în acest sens, notificări sau alte comunicări legale. O astfel de comunicare electronică va fi considerată ca fiind primită în scris, cu excepția cazului în care o altă formă de comunicare este cerută în mod explicit în legislația aplicabilă.

21. Legislația în vigoare. Prezentul Acord este reglementat și interpretat în conformitate cu legile din Republica Slovacă. Prin prezenta, Utilizatorul final și Furnizorul sunt de acord că principiile conflictuale ale legislației și cele ale Convenției Națiunilor Unite privind Contractele Internaționale pentru Comercializarea Bunurilor nu se aplică. Sunteți de acord, în mod expres, că orice conflict sau reclamație care decurge din acest Acord privitoare la Furnizor sau orice conflict sau reclamație legată de utilizarea Software-ului va fi rezolvată de Judecătoria 1 din Bratislava și vă exprimați, în mod expres, acordul pentru exercitarea jurisdicției judecătoriei respective.

22. Prevederi generale. Dacă o prevedere din acest Acord nu este valabilă sau nu se poate aplica, acesta nu va afecta valabilitatea altor prevederi din Acord, care va rămâne valabil și în vigoare conform condițiilor stipulate aici. Acest Acord a fost executat în limba engleză. În cazul în care o traducere a Acordului este elaborată pentru comoditatea utilizatorului sau pentru orice alt scop sau în cazul unor diferențe între versiunile în limbi diferite ale acestui Acord, versiunea în limba engleza va prevala.

ESET își rezervă dreptul de a aduce modificări Software-ului, precum și de a revizui condițiile prezentului acord, anexele sale, Politica de confidențialitate, Politica EOL și documentația sau orice parte a acestora, în orice moment, prin actualizarea documentului relevant (i) pentru a reflecta modificările aduse Software-ului sau modului în care ESET își desfășoară activitatea, (ii) din motive legale, de reglementare sau de securitate sau (iii) pentru a preveni abuzul sau conținutul inadecvat. Veți fi înștiințat asupra oricărei modificări ale Acordului prin e-mail, notificare în aplicație sau alte mijloace electronice. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse ale Acordului, îl puteți rezilia în conformitate cu art. 10 în termen de 30 de zile de la primirea unei notificări privind modificarea. Cu excepția cazului în care reziliați acordul în acest termen, modificările propuse vor fi considerate acceptate și vor deveni executorii în relația cu dvs. începând cu data la care ați primit notificarea privind modificarea.

Acesta este Acordul în întregime încheiat între Furnizor și Dvs. cu privire la Software și înlocuiește orice reprezentare, discuție, întreprindere, comunicare sau anunț anterior cu privire la Software.

ANEXĂ LA ACORD

Evaluarea securității dispozitivelor conectate la rețea. Dispoziții suplimentare se aplică în cazul evaluării securității dispozitivelor conectate la rețea, după cum urmează:

Software-ul include o funcție pentru verificarea securității rețelei locale a Utilizatorului final și a securității dispozitivelor din rețeaua locală, funcție pentru care este nevoie de numele rețelei locale și de informații despre dispozitivele din rețeaua locală, cum ar fi prezență, tip, nume, adresă IP și adresă MAC a dispozitivului în rețeaua locală, împreună cu informațiile despre licență. Informațiile includ tipul de securitate wireless și tipul de criptare wireless pentru dispozitivele ruter. Această funcție poate oferi și informații despre disponibilitatea unei soluții software de securitate pentru securizarea dispozitivelor din rețea.

Protecția împotriva utilizării necorespunzătoare a datelor. Dispoziții suplimentare se aplică în cazul protecției împotriva utilizării necorespunzătoare a datelor, după cum urmează:

Software-ul conține o funcție care previne pierderea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor critice în legătură directă cu furtul unui Computer. Această funcție este dezactivată în setările implicite ale Software-ului. Contul ESET HOME trebuie creat pentru a fi activat, iar prin acesta funcția activează colectarea datelor în cazul furtului computerului. Dacă alegeți să activați această funcție a Software-ului, datele despre Computerul furat vor fi colectate și trimise Furnizorului, iar acestea pot include date despre localizarea rețelei Computerului, date despre conținutul afișat pe ecranul Computerului, date despre configurația Computerului și/sau date înregistrate de o cameră conectată la Computer (denumite în continuare „Date”). Utilizatorul final va avea dreptul de a utiliza Datele obținute de această funcție și furnizate prin Contul ESET HOME exclusiv pentru a remedia o situație adversă cauzată de furtul Computerului. Exclusiv în acest scop, Furnizorul procesează Datele conform celor specificate în Politica de confidențialitate și în conformitate cu reglementările legale relevante. Furnizorul va permite Utilizatorului final să acceseze Datele pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care au fost obținute datele, care nu va depăși perioada de păstrare specificată în Politica de confidențialitate. Protecția împotriva utilizării necorespunzătoare a datelor va fi utilizată exclusiv pentru Computerele și conturile la care Utilizatorul final are acces legitim. Orice utilizare ilegală va fi raportată autorităților competente. Furnizorul va respecta legislația relevantă și va ajuta autoritățile de aplicare a legii în cazul utilizării necorespunzătoare. Sunteți de acord și recunoașteți că Dvs. sunteți responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei pentru accesarea Contului ESET HOME și sunteți de acord că nu veți divulga parola niciunui terț. Utilizatorul final este responsabil pentru orice activitate care utilizează funcția Protecție împotriva utilizării necorespunzătoare a datelor și Contul ESET HOME, în mod autorizat sau nu. În cazul în care Contul ESET HOME este compromis, notificați imediat Furnizorul. Utilizarea funcției Protecție împotriva utilizării necorespunzătoare a datelor este aplicabilă exclusiv Utilizatorilor finali ai produselor ESET Internet Security și ESET Smart Security Premium.

ESET Secure Data. Dispoziții suplimentare se aplică în cazul ESET Secure Data, după cum urmează:

1. Definiții. În aceste dispoziții suplimentare la ESET Secure Data, următorii termeni au semnificațiile atribuite mai jos:

a) „Informații” orice informații sau date criptate ori decriptate cu ajutorul software-ului;

b) „Produse” software-ul ESET Secure Data și documentația aferentă;

c) „ESET Secure Data„ programul/programele software utilizat(e) pentru criptarea și decriptarea datelor electronice;

Toate referirile la forma de plural vor include forma de singular și toate referirile la genul masculin vor include genurile feminin și neutru și invers. Termenii fără definiție specifică vor fi utilizați în conformitate cu definițiile stipulate în Acord.

2. Declarație suplimentară a Utilizatorului final. Recunoașteți și acceptați următoarele:

a) Dvs. vă revine responsabilitatea de a proteja, a păstra și a face o copie de rezervă pentru Informații;

b) Dvs. trebuie să faceți o copie de rezervă completă pentru toate informațiile și datele (inclusiv, dar fără a se limita la orice informații și date esențiale) de pe computer înainte de instalarea software-ului ESET Secure Data;

c) Dvs. trebuie să păstrați în siguranță o înregistrare a oricăror parole sau a altor informații utilizate pentru configurarea și utilizarea programului ESET Secure Data; de asemenea, trebuie să faceți copii de rezervă pe suporturi de stocare separate pentru toate cheile de criptare, codurile de licență, fișierele cheie și alte date generate;

d) Dvs. sunteți responsabil pentru utilizarea Produselor. Furnizorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pierderi, de pretenții sau de daune suferite drept consecință a unei criptări ori decriptări neautorizate sau eronate a Informațiilor ori a datelor, indiferent de modul și de locul în care sunt stocate Informațiile sau datele respective;

e) deși Furnizorul a luat toate măsurile rezonabile pentru a asigura integritatea și securitatea software-ului ESET Secure Data, Produsele (sau oricare dintre acestea) nu trebuie utilizate în niciun domeniu care depinde de un nivel de securitate cu protecție în caz de nereușită ori care este potențial periculos, inclusiv, dar fără a se limita la instalații nucleare, navigație aeriană, sisteme de comunicații sau de control, sisteme de armament și de apărare, precum și sisteme de menținere ori de monitorizare a funcțiilor vitale;

f) Utilizatorului final îi revine responsabilitatea de a se asigura că nivelul de securitate și de criptare oferit de produse este adecvat cerințelor Dvs.;

g) Dvs. sunteți responsabil pentru utilizarea Produselor (sau a oricăruia dintre acestea), inclusiv, dar fără a se limita la asigurarea faptului că o astfel de utilizare respectă toate legile și reglementările aplicabile ale Republicii Slovace ori ale oricărei alte țări, regiuni sau stat în care sunt utilizate Produsele. Trebuie să vă asigurați că, înaintea oricărei utilizări a Produselor, v-ați asigurat că acestea nu contravin niciunui embargou guvernamental (în Republica Slovacă sau oriunde altundeva);

h) ESET Secure Data poate contacta periodic serverele Furnizorului pentru a căuta informații privind licența, corecții disponibile, pachete service pack și alte actualizări care pot să îmbunătățească, să întrețină, să modifice sau să optimizeze funcționarea programului ESET Secure Data și poate trimite informații generale de sistem legate de funcționarea acestuia în conformitate cu Politica de confidențialitate.

i) Furnizorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de pierderi, de daune, de cheltuieli sau de pretenții care decurg din pierderea, furtul, utilizarea necorespunzătoare, deteriorarea ori distrugerea parolelor, a informațiilor de configurare, a cheilor de criptare, a codurilor de activare a licenței și a altor date generate sau stocate în timpul utilizării software-ului.

Dispozițiile suplimentare pentru ESET Secure Data vor fi aplicabile exclusiv utilizatorilor finali ai produsului ESET Smart Security Premium.

Password Manager Software-ul. Dispoziții suplimentare se aplică în cazul software-ului Password Manager, după cum urmează:

1. Declarație suplimentară a Utilizatorului final. Recunoașteți și acceptați următoarele:

a) utilizați Software-ul Password Manager pentru a opera niciun fel de aplicații esențiale pentru activitate în cazul în care există riscuri la adresa bunurilor materiale sau a vieții umane. Înțelegeți că Software-ul Password Manager nu este proiectat în astfel de scopuri și că defectarea acestuia în astfel de cazuri poate duce la deces, la vătămări corporale sau la pagube materiale și de mediu grave, pentru care Furnizorul nu este responsabil.

SOFTWARE-UL PASSWORD MANAGER NU ESTE PROIECTAT, DESTINAT SAU LICENȚIAT PENTRU UTILIZARE ÎN MEDII PERICULOASE CARE NECESITĂ SISTEME DE CONTROL CU PROTECȚIE ÎN CAZ DE NEREUȘITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PROIECTAREA, CONSTRUCȚIA, ÎNTREȚINEREA ORI OPERAREA INSTALAȚIILOR NUCLEARE, A SISTEMELOR DE COMUNICAȚII SAU DE NAVIGAȚIE AERIANĂ, A SISTEMELOR DE CONTROL AL TRAFICULUI AERIAN ȘI A SISTEMELOR DE ARMAMENT ORI DE MENȚINERE A FUNCȚIILOR VITALE. FURNIZORUL EXCLUDE ÎN MOD SPECIFIC ORICE GARANȚII EXPLICITE SAU IMPLICITE DE ADECVARE PENTRU ASTFEL DE SCOPURI.

b) utilizați Software-ul Password Manager într-un mod care încalcă acest acord sau legile Republicii Slovace ori cele din jurisdicția dvs. În mod specific, nu aveți dreptul să utilizați Software-ul Password Manager pentru a desfășura sau a promova activități ilegale, inclusiv încărcarea de date cu conținut dăunător sau cu conținut care poate fi utilizat pentru activități ilegale sau care încalcă în orice mod legea sau drepturile terților (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală), inclusiv, dar fără a se limita la încercările de a obține acces la conturi în Spațiul de stocare (în sensul acestor dispoziții suplimentare pentru software-ul Password Manager, „Spațiul de stocare” se referă la spațiul de stocare a datelor gestionat de Furnizor sau de un terț, altul decât Furnizorul și utilizatorul, în scopul activării sincronizării și al copierii de rezervă a datelor utilizatorului) sau la orice conturi și date ale altor utilizatori ai Software-ului Password Manager sau ai Spațiului de stocare. Dacă încălcați oricare dintre aceste prevederi, Furnizorul are dreptul de a rezilia imediat acest acord și de a vă transfera costurile măsurilor necesare de reparație, precum și de a lua orice măsuri necesare pentru a vă împiedica să mai utilizați Software-ul Password Manager fără posibilitatea rambursării.

2. LIMITAREA RĂSPUNDERII. SOFTWARE-UL PASSWORD MANAGER ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. NU SE ACORDĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ. UTILIZAȚI SOFTWARE-UL PE PROPRIUL DVS. RISC. PRODUCĂTORUL NU ESTE RĂSPUNZĂTOR PENTRU PIERDEREA DATELOR, PENTRU DAUNE, PENTRU LIMITAREA DISPONIBILITĂȚII SERVICIULUI, INCLUSIV ORICE DATE TRIMISE DE SOFTWARE-UL PASSWORD MANAGER CĂTRE SPAȚIUL EXTERN DE STOCARE ÎN SCOPUL SINCRONIZĂRII ȘI AL COPIERII DE REZERVĂ A DATELOR. CRIPTAREA DATELOR CU AJUTORUL SOFTWARE-ULUI PASSWORD MANAGER NU IMPLICĂ NICIO RĂSPUNDERE A FURNIZORULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SECURITATEA DATELOR RESPECTIVE. SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPLICIT CĂ DATELE OBȚINUTE, UTILIZATE, CRIPTATE, STOCATE, SINCRONIZATE SAU TRIMISE CU AJUTORUL SOFTWARE-ULUI PASSWORD MANAGER POT FI STOCATE ȘI PE SERVERE TERȚE (SE APLICĂ DOAR UTILIZĂRII SOFTWARE-ULUI PASSWORD MANAGER ÎN CAZUL ÎN CARE SUNT ACTIVATE SERVICIILE DE SINCRONIZARE ȘI DE COPIERE DE REZERVĂ). DACĂ FURNIZORUL, LA DISCREȚIA SA EXCLUSIVĂ, ALEGE SĂ UTILIZEZE UN ASTFEL DE SPAȚIU DE STOCARE, SITE WEB, PORTAL WEB, SERVER SAU SERVICIU TERȚ, FURNIZORUL NU ESTE RĂSPUNZĂTOR PENTRU CALITATEA, SECURITATEA ORI DISPONIBILITATEA UNUI ASTFEL DE SERVICIU TERȚ ȘI NU ESTE RĂSPUNZĂTOR ÎN NICIUN CAZ ÎN FAȚA DVS. PENTRU NICIUN FEL DE ÎNCĂLCARE A OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE SAU LEGALE DIN PARTEA TERȚULUI ȘI NICI PENTRU DAUNE, PIERDEREA PROFITURILOR, DAUNE PECUNIARE ORI NEPECUNIARE SAU PENTRU NICIUN ALT FEL DE PIERDERI ÎN TIMPUL UTILIZĂRII ACESTUI SOFTWARE. FURNIZORUL NU ESTE RĂSPUNZĂTOR PENTRU CONȚINUTUL DATELOR OBȚINUTE, UTILIZATE, CRIPTATE, STOCATE, SINCRONIZATE SAU TRIMISE CU AJUTORUL SOFTWARE-ULUI PASSWORD MANAGER ORI AFLATE ÎN SPAȚIUL DE STOCARE. RECUNOAȘTEȚI FAPTUL CĂ FURNIZORUL NU ARE ACCES LA CONȚINUTUL DATELOR STOCATE ȘI NU ARE POSIBILITATEA DE A LE MONITORIZA SAU DE A ELIMINA CONȚINUTUL DĂUNĂTOR.

Furnizorul deține toate drepturile asupra îmbunătățirilor, a upgrade-urilor și a remedierilor legate de Software-ul Password MANAGER („Îmbunătățiri”), chiar și în cazul în care orice astfel de îmbunătățiri au fost create pe baza feedbackului, a ideilor sau a sugestiilor remise de către dvs. în orice formă. Nu aveți dreptul la niciun fel de compensații, inclusiv orice tip de redevențe legate de astfel de Îmbunătățiri.

LICENȚIATORII ȘI ENTITĂȚILE FURNIZOARE NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN FAȚA DVS. PENTRU NICIUN FEL DE PRETENȚII ȘI DE OBLIGAȚII CARE DECURG SAU SUNT LEGATE ÎN ORICE MOD DE UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI PASSWORD MANAGER DE CĂTRE DVS. ORI DE CĂTRE TERȚI, DE UTILIZAREA SAU DE LIPSA UTILIZĂRII UNEI FIRME DE INTERMEDIERE ORI DISTRIBUITOR SAU DE VÂNZAREA ORI DE ACHIZIȚIA ORICĂRUI SERVICIU DE SECURITATE, INDIFERENT DACĂ ACESTE PRETENȚII ȘI OBLIGAȚII SE ÎNTEMEIAZĂ PE O TEORIE JURIDICĂ SAU DE DREPT NATURAL.

LICENȚIATORII ȘI ENTITĂȚILE FURNIZOARE NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN FAȚA DVS. PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, SPECIALE, ACCESORII, INDIRECTE SAU CONEXE CARE DECURG ORI SUNT LEGATE DE ORICE SOFTWARE TERȚ, DE ORICE DATE ACCESATE PRIN SOFTWARE-UL PASSWORD MANAGER, DE UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU DE IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII ORI A ACCESĂRII SOFTWARE-ULUI PASSWORD MANAGER SAU DE ORICE DATE FURNIZATE PRIN SOFTWARE-UL PASSWORD MANAGER, INDIFERENT DACĂ ACESTE PRETENȚII DE DAUNE SUNT RIDICATE ÎN TEMEIUL UNEI TEORII JURIDICE ORI AL DREPTULUI NATURAL. DAUNELE EXCLUSE PRIN PREZENTA CLAUZĂ INCLUD, FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNELE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE, PENTRU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, PENTRU PIERDEREA INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL ORI PROFESIONAL. ANUMITE JURISDICȚII NU PERMIT LIMITAREA DAUNELOR ACCESORII SAU CONEXE, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA ACEASTĂ RESTRICȚIE SĂ NU VI SE APLICE. ÎN ASTFEL DE CAZURI, ÎNTINDEREA RĂSPUNDERII FURNIZORULUI VA FI LIMITA MINIMĂ PERMISĂ ÎN TEMEIUL LEGII APLICABILE.

ESTE POSIBIL CA INFORMAȚIILE FURNIZATE PRIN SOFTWARE-UL PASSWORD MANAGER, INCLUSIV COTAȚIILE ACȚIUNILOR, ANALIZE, INFORMAȚII DE PIAȚĂ, ȘTIRI ȘI DATE FINANCIARE, SĂ FIE ÎNTÂRZIATE, INEXACTE ORI SĂ CONȚINĂ ERORI SAU OMISIUNI, IAR LICENȚIATORII ȘI ENTITĂȚILE FURNIZOARE NU VOR AVEA NICIO RĂSPUNDERE ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA. ESTE POSIBIL CA FURNIZORUL SĂ MODIFICE ORI SĂ ÎNTRERUPĂ ORICE ASPECT SAU CARACTERISTICĂ A SOFTWARE-ULUI PASSWORD MANAGER ORI UTILIZAREA TUTUROR SAU A UNOR CARACTERISTICI ORI TEHNOLOGII DIN SOFTWARE-UL PASSWORD MANAGER ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ A VĂ TRANSMITE O NOTIFICARE PREALABILĂ.

DACĂ PREVEDERILE DIN PREZENTUL ARTICOL SUNT NULE, INDIFERENT DE MOTIV SAU FURNIZORUL ESTE CONSIDERAT RĂSPUNZĂTOR PENTRU PIERDERI, DAUNE ETC. ÎN TEMEIUL LEGILOR APLICABILE, PĂRȚILE CONVIN CA RĂSPUNDEREA FURNIZORULUI ÎN FAȚA DVS. SĂ FIE LIMITATĂ LA VALOAREA TOTALĂ A TAXELOR DE LICENȚĂ PLĂTITE DE CĂTRE DVS.

SUNTEȚI DE ACORD SĂ DESPĂGUBIȚI, SĂ APĂRAȚI ȘI SĂ SCUTIȚI DE RESPONSABILITATE FURNIZORUL ȘI ANGAJAȚII SĂI, FILIALELE, SOCIETĂȚILE AFILIATE, SOCIETĂȚILE CARE ȘI-AU SCHIMBAT MARCA ȘI ALȚI PARTENERI FAȚĂ DE ȘI ÎMPOTRIVA ORICĂROR TERȚI (INCLUSIV DEȚINĂTORII DISPOZITIVULUI SAU PĂRȚILE ALE CĂROR DREPTURI AU FOST AFECTATE DE DATELE UTILIZATE ÎN SOFTWARE-UL PASSWORD MANAGER ORI ÎN SPAȚIUL DE STOCARE) PENTRU PRETENȚII, OBLIGAȚII, DAUNE, PIERDERI, COSTURI, CHELTUIELI, ONORARII PE CARE ESTE POSIBIL CA ACESTE PĂRȚI SĂ LE SUPORTE DREPT REZULTAT AL UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. A SOFTWARE-ULUI PASSWORD MANAGER.

3. Datele din Software-ul Password Manager. Cu excepția unei opțiuni contrare și explicite din partea dvs., toate datele pe care le introduceți și care sunt salvate într-o bază de date a Software-ului Password Manager sunt stocate în format criptat pe computerul dvs. sau pe un alt dispozitiv de stocare pe care l-ați definit. Înțelegeți că, în cazul ștergerii sau al deteriorării unei baze de date a Software-ului Password Manager ori a altor fișiere, toate datele cuprinse în acestea vor fi pierdute definitiv și înțelegeți și acceptați riscul unei astfel de pierderi. Faptul că datele dvs. cu caracter personal sunt stocate în format criptat pe computer nu înseamnă că informațiile nu pot fi furate sau utilizate în mod necorespunzător de către o persoană care descoperă parola principală ori care obține acces la dispozitivul de activare definit de client pentru deschiderea bazei de date. Sunteți responsabil pentru păstrarea securității tuturor metodelor de acces.

4. Transmiterea datelor cu caracter personal către furnizor sau către spațiul de stocare. Dacă selectați astfel și exclusiv în scopul asigurării sincronizării și a copierii de rezervă în timp util a datelor, Software-ul Password Manager transmite datele cu caracter personal din baza de date a Software-ului Password Manager, respectiv parolele, informațiile de conectare, Conturile și Identitățile, prin Internet către Spațiul de stocare. Datele sunt transmise exclusiv în format criptat. Este posibil ca utilizarea Software-ului Password Manager pentru completarea formularelor online cu parole, informații de conectare sau alte date să necesite transmiterea informațiilor prin Internet către site-ul Web identificat de dvs. Această transmisie de date nu este inițiată de Software-ul Password Manager și, prin urmare, Furnizorul nu poate fi considerat responsabil pentru securitatea unor astfel de interacțiuni cu orice site Web susținut de diverși furnizori. Orice tranzacții prin Internet, indiferent dacă au sau nu legătură cu Software-ul Password Manager, se realizează la discreția dvs. exclusivă și pe propriul dvs. risc, iar dvs. vă asumați întreaga răspundere pentru orice daune produse sistemului dvs. informatic ori pentru pierderea de date care rezultă din descărcarea și/sau utilizarea unui astfel de material ori de serviciu. Pentru a reduce la minimum riscul de pierdere a datelor valoroase, Furnizorul recomandă clienților să efectueze periodic copii de rezervă pentru baza de date și pentru alte fișiere sensibile pe unități externe. Furnizorul nu vă poate oferi niciun fel de asistență la recuperarea datelor pierdute sau deteriorate. Dacă Furnizorul oferă servicii de copiere de rezervă pentru fișierele din baza de date a utilizatorului în cazul deteriorării sau al ștergerii fișierelor de pe PC-urile utilizatorilor, astfel de servicii de copiere de rezervă nu beneficiază de garanție și nu implică niciun fel de răspundere a Furnizorului în fața dvs.

Prin utilizarea Software-ului Password Manager, sunteți de acord că este posibil ca software-ul să contacteze periodic serverele Furnizorului pentru a căuta informații privind licența, corecții disponibile, pachete service pack și alte actualizări care pot să îmbunătățească, să întrețină, să modifice sau să optimizeze funcționarea Software-ului Password Manager. Este posibil ca software-ul să trimită informații generale de sistem legate de funcționarea Software-ului Password Manager.

5. Informații și instrucțiuni privind dezinstalarea. Orice informații pe care doriți să le păstrați din baza de date trebuie exportate înaintea dezinstalării Software-ului Password Manager.

Dispozițiile suplimentare pentru software-ul Password Manager vor fi aplicabile exclusiv utilizatorilor finali ai produsului ESET Smart Security Premium.

ESET LiveGuard. Dispoziții suplimentare se aplică în cazul ESET LiveGuard, după cum urmează:

Software-ul conține o funcție de analiză suplimentară a fișierelor trimise de către utilizatorul final. Furnizorul va utiliza fișierele transmise de către utilizatorul final și rezultatele analizei numai în conformitate cu Politica de confidențialitate și cu reglementările legale relevante.

Dispozițiile suplimentare pentru ESET LiveGuard vor fi aplicabile exclusiv utilizatorilor finali ai produsului ESET Smart Security Premium.

EULAID: EULA-PRODUCT-LG-EHSW; 3537.0