ESET LiveGuard

ESET LiveGuard to funkcja, która umożliwia dodanie warstwy ochrony opartej na chmurze zaprojektowaną specjalnie w celu ograniczenia zagrożeń, które nie występowały wcześniej.

Gdy ta opcja jest włączona, podejrzane próbki, które nie zostały jeszcze potwierdzone jako szkodliwe, a które mogą potencjalnie przenosić szkodliwe oprogramowanie, są automatycznie przesyłane do chmury ESET. Przesłane próbki są uruchamiane w piaskownicy i są oceniane przez nasze zaawansowane silniki detekcji szkodliwego oprogramowania. Szkodliwe próbki lub podejrzane wiadomości spamowe są przesyłane do ESET LiveGrid®. Załączniki wiadomości e-mail są obsługiwane oddzielnie i są przesyłane do ESET LiveGuard. Można zdefiniować zakres przesyłanych plików i okres przechowywania pliku w chmurze ESET. Dokumenty i pliki PDF z aktywną zawartością (makra, javascript) domyślnie nie są przesyłane.

ESET LiveGuard można włączyć lub wyłączyć, wybierając:

Główne okno programu > Ustawienia > Ochrona komputera

Ustawienia zaawansowane (F5) > Silnik detekcji > Ochrona oparta na chmurze

Aby uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych ESET LiveGuard, wybierz Ustawienia zaawansowane (F5) > Silnik detekcji > Ochrona oparta na chmurze > ESET LiveGuard.

Czynność po wykryciu – określa czynność, która ma być wykonywana, jeśli analizowana próbka jest oceniana jako zagrożenie.

Ochrona proaktywna – umożliwia lub blokuje wykonywanie plików analizowanych przez ESET LiveGuard.


note

Jeśli Ochrona proaktywna jest ustawiona na Blokuj wykonywanie do momentu otrzymania wyniku analizy i chcesz odblokować plik, który jest analizowany, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Odblokuj plik analizowany przez ESET LiveGuard.

Maksymalny czas oczekiwania na wynik analizy (min) – określa czas, po którym analizowane pliki zostaną odblokowane niezależnie od tego, czy analiza została zakończona.

ESET LiveGuard poinformuje Cię o stanie analizy za pomocą powiadomień. Zobacz dostępne powiadomienia poniżej:

Tytuł powiadomienia

Opis

ICON_INFO Plik zablokowany z powodu analizy

Plik jest blokowany przez ESET LiveGuard. Program ESET LiveGuard analizuje plik, aby upewnić się, że może być bezpiecznie użyty. Możesz poczekać lub wybrać jedną z następujących opcji:

Odblokuj plik — odblokowuje plik, ale analiza jest kontynuowana. Otrzymasz powiadomienie o wyniku. Nie jest to zalecane, jeśli nie masz pewności co do integralności pliku.

Zmień konfigurację — otwiera okno Konfiguracja ochrony komputera, w którym można wyłączyć ESET LiveGuard oraz ochronę proaktywną.

ICON_INFO Odblokowany plik

Plik nie jest już zablokowany. Analiza jest kontynuowana, a wynik otrzymasz w postaci powiadomienia. Możesz otworzyć plik.

ICON_CAUTION Plik jest analizowany

ESET LiveGuard potrzebuje więcej czasu na dokończenie analizy. W razie potrzeby możesz otworzyć plik.

ICON_WARNING Usunięto zagrożenie

ESET LiveGuard zakończył analizę, a plik zawierał zagrożenie. Plik został wyleczony.

MAIN_SETTING_ICON_ALLOW Plik bezpieczny w użyciu

ESET LiveGuard zakończył analizę, a plik może być bezpiecznie użyty.

Jeśli ESET LiveGuard nie działa prawidłowo, w głównym oknie programu > w zakładce Strona główna pojawi się informacja o statusie aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w statusie aplikacji. Jeśli nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.