IPv4-cím hozzáadása

Ezzel adhatja meg annak a távoli oldalnak az IP-címét, - címtartományát vagy -alhálózatát, amelyre a szabályt alkalmazni szeretné. Az IPv4 egy régebbi, de jelenleg is a leggyakrabban használt internetes címzési protokoll.

Egyetlen cím – Ha ezt az opciót jelöli be, akkor a szabály arra az egyetlen számítógépre fog vonatkozni, amelynek címét megadja a címmezőben (például 192.168.0.10).

Címtartomány – A szabály a két címmezőben az érintett tartomány kezdő és záró IP-címének kijelölésével definiált IP-címtartományra (több számítógépre) fog vonatkozni (például 192.168.0.1192.168.0.99).

Alhálózat – A szabály egy IP-cím és egy IP-maszk által meghatározott alhálózat (számítógépcsoport) tagjaira fog vonatkozni.

A 255.255.255.0 maszk például a 192.168.1.0/24 előtag maszkja, és a 192.168.1.1192.168.1.254 címtartományt adja meg.