Internetska zaštita

Konfiguraciju weba i e-pošte možete pronaći u oknu Podešavanje klikom na značajku Internetska zaštita. S tog mjesta možete pristupiti detaljnijim postavkama programa.

Da biste pauzirali ili deaktivirali pojedinačne module za zaštitu, kliknite ikonu trake klizača MODULE_ENABLED.


warning

Isključivanjem modula za zaštitu može se smanjiti razina zaštite vašeg računala.

PAGE_SETTINGS_ANTISPAM

Kliknite GEAR da biste otvorili postavke web/e-pošta/antiphishing/antispam zaštite ili zaštite e-pošte u odjeljku Naprednog podešavanja.

Povezivost s internetom standardna je značajka osobnih računala. Nažalost, internet je postao glavni medij za prijenos zlonamjernog koda. Zbog toga je iznimno važno dobro razmisliti o postavkama Zaštite web pristupa.

Zaštita klijenta e-pošte omogućuje nadzor komunikacije e-poštom koja se prima putem protokola POP3(S) i IMAP(S). Uz dodatni program za vaš klijent e-pošte, ESET Smart Security Premium omogućuje nadzor sve komunikacije iz klijenta e-pošte

Antispam zaštita filtrira neželjene poruke e-pošte.

Kada kliknete znak zupčanika GEAR pored antispam zaštite, na raspolaganju su vam sljedeće opcije:

Konfiguriranje – Otvara napredne postavke za antispam zaštitu klijenta e-pošte.

Korisnički popis pouzdanih adresa/ spam adresa/iznimki – Otvara dijaloški prozor u kojem možete dodati, urediti ili izbrisati adrese e-pošte koje smatrate sigurnima ili opasnima. Prema definiranim pravilima, e-pošta s ovih adresa neće biti skenirana niti se tretirati kao spam. Kliknite Korisnički popis iznimki da biste dodali, uredili ili izbrisali adrese e-pošte koje se mogu lažirati i koristiti za slanje spam poruka. Poruke e-pošte primljene s adrese navedene na popisu iznimki uvijek će se pregledavati da bi se utvrdilo jesu li spam poruke.

Anti-Phishing zaštita omogućuje blokiranje web stranica koje distribuiraju phishing sadržaj. Preporučujemo da obavezno ostavite Anti-Phishing aktiviran.