Roditeljska kontrola

Modul roditeljske kontrole omogućuje konfiguriranje postavki roditeljske kontrole koja roditeljima pruža automatizirane alate pomoću kojih mogu zaštititi svoju djecu i postaviti ograničenja za korištenje uređaja i servisa. Cilj je onemogućiti djeci i tinejdžerima pristup stranicama s neprikladnim ili štetnim sadržajem.

Roditeljska kontrola omogućuje blokiranje web stranica s potencijalno uvredljivim sadržajima. Osim toga, roditelji mogu zabraniti pristup do 40 unaprijed definiranih kategorija web stranica i više od 140 podkategorija.

Da biste za određeni korisnički račun aktivirali roditeljsku kontrolu, pratite sljedeće korake:

1.Roditeljska je kontrola prema standardnim postavkama u programu ESET Smart Security Premium deaktivirana. Roditeljsku kontrolu možete aktivirati na dva načina:

Kliknite MODULE_INACTIVE u oknu Podešavanje > Sigurnosni alati > Roditeljska kontrola glavnog prozora programa i promijenite stanje roditeljske kontrole u aktivirano.

Pritisnite tipku F5 da biste pristupili stablu Napredno podešavanje, idite na Web i e-pošta > Roditeljska kontrola, a zatim aktivirajte traku klizača pokraj opcije Aktiviraj roditeljsku kontrolu.

2.Kliknite Podešavanje > Sigurnosni alati > Roditeljska kontrola u glavnom prozoru programa. Premda se uz roditeljsku kontrolu pojavljuje stavka Aktivno, roditeljsku kontrolu za željeni račun morate konfigurirati tako da kliknete simbol strelice, a zatim u sljedećem prozoru odaberete Zaštiti djetetov račun ili Roditeljski račun. U sljedećem prozoru odaberite datum rođenja za određivanje razine pristupa i preporučene stranice prikladne za danu dob. Tada će za navedeni korisnički račun biti aktivirana roditeljska kontrola. Ispod naziva računa kliknite Blokirani sadržaj i postavke kako biste prilagodili kategorije koje želite dopustiti ili blokirati na kartici Kategorije. Da biste dopustili ili blokirali prilagođene stranice koje ne odgovaraju određenoj kategoriji, kliknite karticu Iznimke.

PAGE_SETTINGS_PARENTAL

Ako kliknete Podešavanje > Sigurnosni alati > Roditeljska kontrola u glavnom prozoru programa ESET Smart Security Premium, vidjet ćete da glavni program sadrži sljedeće:

Korisnički računi sustava Windows

Ako ste stvorili ulogu za neki postojeći račun, ona će se prikazati ovdje. Kliknite klizač MODULE_INACTIVE tako da se na njemu prikaže zelena potvrdna kvačica MODULE_ENABLED uz stavku roditeljske kontrole za račun. Pod aktivnim računom kliknite Blokirani sadržaj i postavke da biste prikazali popis dopuštenih kategorija stranica za ovaj račun te blokiranih i dopuštenih stranica.


important

Da biste stvorili novi račun (na primjer, za dijete), slijedite ove upute za sustav Windows 7 ili Windows Vista:

1.Otvorite Korisničke račune tako što ćete kliknuti gumb Start (nalazi se u donjem lijevom kutu vaše radne površine), Upravljačka ploča te potom i Korisnički računi.

2.Kliknite Upravljanje drugim računom. Ako dobijete zahtjev za administratorskom lozinkom ili potvrdom, upišite lozinku ili potvrdite.

3.Kliknite Stvori novi račun.

4.Upišite naziv koji želite dati korisničkom računu, kliknite vrstu računa, a zatim kliknite Stvori račun.

5.Ponovno otvorite okno Roditeljska kontrola tako da još jednom u glavnom prozoru programa ESET Smart Security Premium kliknete na stavku Podešavanje > Sigurnosni alati > Roditeljska kontrola i kliknete simbol strelice.

Donji dio prozora sadrži

Dodaj iznimku za web stranicu – Možete dopustiti ili blokirati određenu web stranicu za svaki roditeljski račun posebno u skladu sa svojim željama.

Prikaži dnevnik – Prikazuje detaljni dnevnik aktivnosti roditeljske kontrole (blokirane stranice, račun, razlog zbog kojega je stranica blokirana, kategoriju itd.). Taj dnevnik možete i filtrirati na temelju kriterija koje odaberete klikom na MODULE_INACTIVE Filtriraj.

Roditeljska kontrola

Nakon deaktiviranja roditeljske kontrole pojavit će se prozor Deaktiviraj roditeljsku kontrolu. Tu možete odrediti vremensko razdoblje tijekom kojega će zaštita biti deaktivirana. Mogućnost se potom mijenja u stavku Pauzirano ili Trajno deaktivirano.

Važno je postavke u programu ESET Smart Security Premium zaštititi lozinkom. Ta lozinka može se postaviti u odjeljku Podešavanje pristupa. Ako lozinka nije postavljena, pojavit će se sljedeće upozorenje – Zaštiti sve postavke lozinkom kako biste spriječili neovlaštene promjene. Ograničenja postavljena u odjeljku Roditeljska kontrola utječu samo na standardne korisničke račune. Takva ograničenja nemaju nikakvog učinka jer administrator ima ovlasti za njihovo zaobilaženje.


note

Da bi ispravno funkcionirala, roditeljska kontrola zahtijeva aktiviranje Filtriranja sadržaja aplikacijskih protokola, Provjere HTTP protokola i firewalla. Sve te funkcije aktivirane su prema standardnim postavkama.