Mrežna zaštita

Konfiguracija mrežne zaštite može se pronaći u oknu Podešavanje pod stavkom Mrežna zaštita.

Da biste pauzirali ili deaktivirali pojedinačne module za zaštitu, kliknite ikonu trake klizača MODULE_ENABLED.


warning

Isključivanjem modula za zaštitu može se smanjiti razina zaštite vašeg računala.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS

Firewall – ovdje možete podesiti način filtriranja za ESET firewall. Za pristup detaljnijim postavkama kliknite zupčanik GEAR > Konfiguriranje pored opcije Firewall ili pritisnite F5 da biste pristupili izborniku Napredno podešavanje.

Konfiguriranje – Otvara prozor firewalla u Naprednom podešavanju u kojem možete definirati kako će firewall upravljati mrežnom komunikacijom.

Pauziraj firewall (dopusti sav promet) – ova je opcija suprotna onoj blokiranja svega mrežnog prometa. Ako se odabere, sve se opcije filtriranja firewalla isključuju te se dopuštaju sve ulazne i izlazne veze. Kliknite Aktiviraj firewall da biste ponovno aktivirali firewall dok je filtriranje mrežnog prometa u ovom načinu.

Blokiraj sav promet – Firewall će blokirati svu ulaznu i izlaznu komunikaciju. Tu mogućnost koristite samo ako sumnjate na kritične sigurnosne rizike zbog kojih je potrebno prekinuti vezu sustava i mreže. Dok je Filtriranje mrežnog prometa u načinu rada Blokiraj sav promet, kliknite Prestani blokirati sav promet da biste firewall vratili u normalan način rada.

Automatski način rada – (kada je aktiviran drugi način filtriranja) – Kliknite za promjenu načina filtriranja na automatski način filtriranja (s pravilima koje definira korisnik).

Interaktivni način rada – (kada je aktiviran drugi način filtriranja) – Kliknite za promjenu načina filtriranja na interaktivan način filtriranja.

Zaštita od mrežnog napada (IDS) – Analizira sadržaj mrežnog prometa i štiti od mrežnih napada. Blokira se sav promet koji se smatra štetnim. ESET Smart Security Premium obavijestit će vas kada se povežete s nezaštićenom bežičnom mrežom ili s mrežom sa slabom zaštitom.

Zaštita od botneta – Brzo i precizno uočava zlonamjerni softver u sustavu.

Povezane mreže – Prikazuje mreže na koje su povezani mrežni prilagodnici. Nakon što kliknete vezu ispod naziva mreže, skočni prozor će vam omogućiti konfiguriranje mreže kao pouzdane.

Popis privremeno blokiranih IP adresa – Prikazuje popis IP adresa koje su prepoznate kao izvori napada te su dodane na popis blokiranih adresa radi sprečavanja povezivanja na određeno razdoblje. Za više informacija kliknite ovu mogućnost, a zatim pritisnite F1.

Čarobnjak za otklanjanje poteškoća – Pomaže vam u rješavanju problema s povezivanjem uzrokovanih ESET firewallom. Detaljne informacije potražite u odjeljku Čarobnjak za otklanjanje poteškoća.