Mrežni adapteri

U prozoru mrežnih adaptera prikazuju se sljedeće informacije o mrežnim adapterima:

Naziv mrežnog adaptera i vrsta veze (žičana, virtualna itd.)

IP adresa s MAC adresom

Povezana mreža (prikazuje oznaku Moja mreža)

IP adresa pouzdane zone s podmrežom

Aktivni profil (pogledajte stavku Profili dodijeljeni mrežnim adapterima)