HIPS napredno podešavanje

Sljedeće mogućnosti korisne su za uklanjanje pogrešaka i analizu ponašanja aplikacije:

Upravljački programi uvijek se smiju učitati – Odabrani se upravljački programi uvijek smiju učitati, neovisno o konfiguriranom filtarskom načinu, osim ako su izričito blokirani korisničkim pravilom.

Zabilježi sve blokirane operacije – Sve blokirane operacije zapisat će se u HIPS dnevnik.

Obavijesti prilikom promjena u aplikacijama pokretanja – Prikazuje obavijest na radnoj površini prilikom svakog dodavanja ili uklanjanja aplikacije iz pokretanja sustava.