Konfiguriranje zona

Zona predstavlja skup mrežnih adresa koje čine jednu logičku grupu IP adresa i korisna je za ponovnu upotrebu istog skupa adresa za više različitih pravila. Svim adresama u određenoj grupi se dodjeljuju slična pravila koja se centralno definiraju za cijelu grupu. Primjer takve grupe je Pouzdana zona. Pouzdana zona predstavlja grupu mrežnih adresa koje Firewall ni na koji način ne blokira.

Da biste dodali pouzdanu zonu:

1.Otvorite Napredno podešavanje (F5) > Mrežna zaštita > Osnovno > Zone.

2.Kliknite Uredi pokraj Zone.

3.Kliknite Dodaj, upišite naziv i opis zone te udaljenu IP adresu u odjeljak Adresa udaljenog računala (IPv4/IPv6, raspon, maska).

4.Kliknite U redu.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Zone firewalla.