Firewall zone

Dodatne informacije o zonama potražite u odjeljku Konfiguriranje zona.

Stupci

Naziv – Naziv grupe udaljenih računala.

IP adrese – Udaljene IP adrese koje pripadaju zoni.

Kontrolni elementi

Kada dodajete ili uređujete zonu, dostupna su sljedeća polja:

Naziv – Naziv grupe udaljenih računala.

Opis – Općeniti opis grupe.

Adresa udaljenog računala (IPv4/IPv6, raspon, maska) – Omogućuje vam dodavanje udaljene adrese, raspona adresa ili podmreže.

Izbriši – Uklanja zonu s popisa.


note

Imajte na umu da se unaprijed definirane zone ne mogu ukloniti.