Stvaranje novog popisa URL adresa

Ovaj odjeljak omogućuje određivanje popisa URL adresa/maski koje će biti blokirane, dopuštene ili izuzete od provjere.

Prilikom stvaranja novog popisa za konfiguriranje su dostupne sljedeće mogućnosti:

Vrsta popisa adresa – Dostupne su tri vrste popisa:

Popis adresa izuzetih iz provjere – Provjera zlonamjernog koda ne izvršava se ni za jednu adresu dodanu na popis.

Popis blokiranih adresa – Korisnik neće moći pristupiti adresama navedenim na tom popisu.

Popis dopuštenih adresa – Ako je aktivirana opcija Dopusti pristup samo HTTP adresama s popisa dopuštenih adresa, a popis blokiranih adresa sadrži * (univerzalni znak), korisniku će biti dopušten pristup samo adresama koje je naveo na tom popisu. Adrese s popisa bit će dopuštene čak i ako se podudaraju s popisom blokiranih adresa.

Naziv popisa – Navedite naziv popisa. Prilikom uređivanja jednog od triju unaprijed definiranih popisa to je polje zasivljeno.

Opis popisa – Unesite kratak opis popisa (nije obavezno). Prilikom uređivanja jednog od triju unaprijed definiranih popisa to je polje zasivljeno.

Da bite aktivirali popis, odaberite Aktivan popis pored njega. Ako želite primiti obavijesti prilikom korištenja tog popisa za procjenu HTTP stranice koju posjećujete, odaberite Obavijesti prilikom primjene. Obavijest se, primjerice, šalje ako je web stranica blokirana ili dopuštena jer se nalazi na popisu blokiranih ili dopuštenih adresa. Obavijest sadrži naziv popisa na kojem se nalazi dotična web stranica.

Kontrolni elementi

Dodaj – Služi za dodavanje URL adrese na popis (moguć je unos više vrijednosti sa separatorom).

Uredi – Uređuje postojeće adrese na popisu. Ta je opcija dostupna samo za adrese stvorene putem opcije Dodaj.

Ukloni – Briše postojeće adrese s popisa. Ta je opcija dostupna samo za adrese stvorene putem opcije Dodaj.

Uvezi – Služi za uvoz datoteke s URL adresama (vrijednosti morate odvojiti prijelomom retka, na primjer *.txt s kodiranjem UTF-8).