Promjena aplikacije

Firewall je u aplikaciji otkrio preinaku koja se koristi za uspostavljanje odlaznih veza s vašeg računala. Možda je aplikacija jednostavno nadograđena na novu verziju. No postoji i mogućnost da je preinaku izvršila zlonamjerna aplikacija. Ako niste sigurni da se radi o legitimnoj preinaci, preporučujemo da zabranite vezu i skenirate računalo uz upotrebu najnovije baze podataka virusnih potpisa.