Kako dodati URL masku

Prije unosa željene adrese / maske domene pogledajte upute u ovom dijaloškom okviru.

Program ESET Smart Security Premium korisnicima omogućuje blokiranje pristupa određenim web stranicama i sprečavanje prikazivanja njihova sadržaja u web pregledniku. Korisnicima uz to omogućuje da definiraju adrese koje se izuzimaju iz provjere. Ako nije poznat cijeli naziv udaljenog servera ili korisnik želi obuhvatiti čitavu skupinu udaljenih servera, za identifikaciju takve skupine mogu se koristiti tzv. maske. Maske sadrže simbole „?” i „*”:

? zamjenjuje bilo koji znak

* zamjenjuje tekstualni znakovni niz.

Primjerice, znakovni niz *.c?m obuhvaća sve adrese kojima zadnji dio počinje slovom c, završava slovom m i sadrži nepoznati znak između njih (.com, .cam itd.).

S nizom koji započinje s "*." postupa se na poseban način ako se koristi na početku naziva domene. Kao prvo, u tom slučaju zamjenski znak * ne odgovara znaku kose crte ('/'). To je tako kako bi se spriječilo zaobilaženje maske, primjerice, maska *.domena.com neće se podudarati s http://bilokojadomena.com/bilokojiput#.domena.com (taj se nastavak može pridružiti bilo kojem URL-u bez učinka na preuzimanje). A kao drugo, u tom posebnom slučaju "*." znači isto kao prazan niz. To je tako kako bi se omogućilo usklađivanje čitave domene zajedno sa svim poddomenama pomoću jedne maske. Primjerice, maska *.domena.com podudara se i s http://domena.com. Korištenje maske *domena.com bilo bi netočno jer bi se podudaralo i s http://drugadomena.com.