Zaštita web-kamere

Zaštita web kamere obavještava vas o procesima i aplikacijama koje pristupaju web kameri računala. Ako aplikacija pokuša pristupiti kameri, primit ćete obavijest u kojoj možete dopustiti ili blokirati pristup. Boja prozora upozorenja ovisi o reputaciji aplikacije.

Opcije podešavanja zaštite web kamere mogu se izmijeniti pod Napredno podešavanje (F5) > Kontrola uređaja > Zaštita web kamere.

Da biste aktivirali funkciju zaštite web kamere u sustavu ESET Smart Security Premium, aktivirajte traku klizača pokraj opcije Aktiviraj zaštitu web kamere.

Kada se zaštita web kamere aktivira, stavka Pravila će postati aktivna, što će omogućiti otvaranje prozora Uređivač pravila.

Da biste isključili upozorenja za aplikacije s prisutnim pravilom koje su izmijenjene, ali još uvijek imaju valjan digitalni potpis (na primjer, nadogradnja aplikacije), aktivirajte traku klizača pokraj opcije Deaktiviraj upozorenja o pristupu web-kameri za izmijenjene aplikacije.