Napredno podešavanje zaštite web pristupa

Sljedeće su opcije dostupne pod Napredno podešavanje (F5) > Web i e-pošta > Zaštita web pristupa > Osnovno:

Aktiviraj zaštitu web pristupa – Nakon deaktivacije te opcije zaštita web pristupa i anti-phishing zaštita neće raditi. Ta opcija dostupna je samo kada je aktivirano filtriranje protokola SSL/TLS.

Aktiviraj napredno skeniranje skripta preglednika – Nakon aktivacije modul detekcije pregledat će sve programe JavaScript koje pokrenu internetski preglednici.


note

Preporučujemo da obavezno ostavite aktiviranu mogućnost Zaštita web pristupa.