Podešavanje aktualizacije

Mogućnosti podešavanja nadogradnje dostupne su na stablu Napredno podešavanje (F5), u odjeljku Nadogradnja > Osnovno. U tom odjeljku navode se informacije o izvoru nadogradnje, na primjer serveri za nadogradnju i podaci za autorizaciju za te servere.

icon_section Osnovno

Profil nadogradnje koji je trenutačno u upotrebi (osim ako određeni profil nije postavljen u opcijama Napredno podešavanje > Firewall > Poznate mreže) prikazuje se u padajućem izborniku Odaberite standardni profil nadogradnje.

Da biste stvorili novi profil, pogledajte odjeljak Profili nadogradnje.

Automatsko prebacivanje profila – Omogućuje vam promjenu profila za određenu mrežu.

Ako dođe do problema s preuzimanjem nadogradnja modula detekcije i drugih modula, kliknite gumb Očisti da biste izbrisali privremene datoteke nadogradnje / predmemoriju.

Povrat modula

Ako sumnjate da je nova aktualizacija modula za otkrivanje i/ili modula programa nestabilna ili oštećena, možete se vratiti na prethodnu verziju i na određeno vremensko razdoblje deaktivirati aktualizacije.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Da bi se aktualizacije pravilno preuzele, važno je pravilno navesti sve parametre. Ako koristite firewall, provjerite je li programu tvrtke ESET dopuštena komunikacija s internetom (npr. komunikacija putem HTTP-a).

icon_section Profili

Aktualizacijske profile moguće je stvoriti za različite konfiguracije aktualizacije i zadatke. Stvaranje aktualizacijskih profila posebno je korisno za mobilne korisnike kojima je potreban alternativni profil za internetske veze čija se svojstva redovito mijenjaju.

Padajući izbornik Odaberite profil za uređivanje prikazuje trenutačno odabrani profil te je prema standardnim postavkama postavljen na Moj profil. Da biste stvorili novi profil, kliknite Uredi uz Popis profila, a zatim unesite vlastiti Naziv profila te kliknite Dodaj.

icon_section Nadogradnje

Prema standardnim postavkama Vrsta nadogradnje postavljena je na Redovita nadogradnja kako bi se osiguralo automatsko preuzimanje datoteka nadogradnje s ESET servera s najmanjim mrežnim prometom. Probni način rada (mogućnost Probni način rada) obuhvaća nadogradnje koje su prošle interno testiranje i koje će uskoro biti općenito dostupne. Ako omogućite probni način rada imat ćete pristup najnovijim metodama otkrivanja i popravcima. Međutim, probni način rada možda neće biti dovoljno stabilan cijelo vrijeme i NE PREPORUČUJE se njegovo korištenje na proizvodnim serverima i radnim stanicama gdje se traži maksimalna dostupnost i stabilnost.

Pitaj prije preuzimanja nadogradnje – Program će prikazati obavijest u kojoj možete potvrditi ili odbiti preuzimanja datoteka nadogradnje.

Pitaj ako je datoteka nadogradnje veća od (kB) – Program će prikazati upit za potvrdu ako je datoteka nadogradnje veća od navedene vrijednosti. Ako je veličina datoteke nadogradnje postavljena na 0 kB, program će uvijek prikazivati upit za potvrdu.

Deaktiviraj obavijest o uspješnoj nadogradnji – Isključuje obavijesti na traci sustava u donjem desnom kutu zaslona. Korisno je odabrati tu mogućnost ako je pokrenuta aplikacija ili igra na cijelom zaslonu. Imajte na umu da su u načinu rada za igranje isključene sve obavijesti.

Nadogradnje modula

Aktiviraj češće nadogradnje potpisa za otkrivanje – Potpisi za otkrivanje bit će nadograđivani u kraćim intervalima. Deaktivacija ove postavke može negativno utjecati na stopu otkrivanja.

Nadogradnja programskih komponenti

Nadogradnja aplikacije - Ako je potrebna ponovna instalacija, prikazat će se upit za potvrdu.

icon_section Opcije veze

Kako biste upotrebljavali proxy server za preuzimanje nadogradnji, pogledajte odjeljak Opcije veze.