Antispam zaštita

Neželjena e-pošta ili spam jedan je od najvećih problema elektroničke komunikacije. Spam čini do 50% ukupne komunikacije e-poštom. Antispam zaštita bavi se tim problemom. Kombiniranjem nekoliko učinkovitih sigurnosnih načela antispam modul omogućuje vrhunsko filtriranje i održava vašu mapu ulazne pošte čistom.

CONFIG_SMON

Jedan je od važnih principa za otkrivanje spam poruka značajka prepoznavanja neželjene e-pošte na temelju unaprijed definiranih pouzdanih (odobrenih) adresa i spam adresa. Na popis pouzdanih adresa automatski se dodaju sve adrese s korisnikova klijenta e-pošte, kao i sve ostale adrese koje označite kao sigurne.

Primarna je metoda otkrivanja spam poruka skeniranje svojstava poruke e-pošte. Primljene se poruke skeniraju prema osnovnim kriterijima za antispam (definicijama poruka, statističkom heuristikom, prepoznavanjem algoritama i drugim jedinstvenim metodama), a dobivena indeksna vrijednost određuje radi li se o spam porukama.

Automatski pokreni antispam zaštitu klijenta e-pošte – Kada je aktivirana, antispam zaštita automatski će se aktivirati pri pokretanju sustava.

Dopusti napredno antispam skeniranje – Povremeno će se preuzimati dodatni antispam podaci, čime se poboljšavaju mogućnosti antispama i ostvaruju bolji rezultati.

Antispam zaštita programa ESET Smart Security Premium omogućuje vam postavljanje različitih parametara za poštu. Dostupne su sljedeće mogućnosti:

Obrada poruka

Dodaj tekst u naslov poruke e-pošte – Omogućuje dodavanje niza prilagođenog prefiksa u redak naslova poruke koje su klasificirane kao spam. Standardna je postavka "[SPAM]".

Premjesti poruke u mapu sa spam porukama – Kada je ta mogućnost aktivirana, spam poruke premještaju se u standardnu mapu za bezvrijednu poštu, a poruke koje su ponovno klasificirane kao poruke koje nisu spam premještaju se u ulaznu poštu. Ako desnom tipkom miša kliknete poruku e-pošte i odaberete ESET Smart Security Premium u kontekstnom izborniku, bit će vam dostupne sljedeće mogućnosti za odabir.

Upotrijebi mapu – navedite prilagođenu mapu u koju želite premjestiti zaražene e-poruke nakon što se otkriju.

Označi spam poruke kao pročitane – Aktivirajte ovu opciju da biste spam poruku automatski označili kao pročitanu. To vam pomaže da obratite pozornost na "čiste" poruke.

Označi ponovno klasificirane poruke kao nepročitane – Time će se poruke, izvorno klasificirane kao spam, ali kasnije označene kao „čiste”, prikazati kao nepročitane.

Zapisivanje u dnevnik rezultata spam poruka – Antispam modul programa ESET Smart Security Premium svakoj skeniranoj poruci dodjeljuje spam rezultat. Poruka će se zabilježiti u antispam dnevnik (ESET Smart Security Premium > Alati > Dnevnici > Antispam zaštita).

Ništa – Rezultat antispam skeniranja neće se zapisati u dnevnik.

Ponovno klasificirano i označeno kao spam – Odaberite ovu opciju ako želite zabilježiti spam rezultat za poruke označene kao SPAM.

Sve – U dnevnik će se zapisati sve poruke sa spam rezultatom.


note

Klikom na poruku u mapi s bezvrijednom poštom i odabirom mogućnosti Ponovno klasificiraj odabrane poruke kao NE spam poruku možete premjestiti u ulaznu poštu. Klikom na poruku koju smatrate spam porukom u ulaznoj pošti i odabirom mogućnosti Ponovno klasificiraj odabrane poruke kao spam poruku možete premjestiti u mapu s bezvrijednom poštom. Možete odabrati više poruka i istodobno provesti istu akciju za sve njih.


note

ESET Smart Security Premium podržava antispam zaštitu za programe Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail.