Antispam adresari

Antispam značajka u programu ESET Smart Security Premium omogućuje vam konfiguraciju različitih parametara za popise adresa.

Adresari

Dopusti korisničke adresare – Aktivirajte ovu opciju da biste aktivirali adresar koji je stvorio korisnik u svom klijentu e-pošte.

Dopusti globalne adresare – Aktivirajte ovu opciju da biste aktivirali globalni adresar koji zajednički koriste svi korisnici, uslugu imenika unutar sustava e-pošte. GAL (Global Address list, globalni adresar) sadrži informacije o svim korisnicima e-pošte, distribucijskim grupama i resursima.

Korisnički popis pouzdanih stavki – Popis kontakata na koji se mogu dodavati i na kojem se mogu uređivati ili brisati adrese koje se smatraju sigurnima i s kojih korisnik želi primati poruke.

Korisnički popis nepouzdanih stavki – Popis kontakata na koji se mogu dodavati i na kojem se mogu uređivati ili brisati adrese koje se smatraju nesigurnima i s kojih korisnik ne želi primati poruke.

Korisnički popis iznimki – Ovaj popis kontakata sadrži adrese e-pošte koje se mogu lažirati i koristiti za slanje spam poruka. Pogledajte i odjeljak Popis iznimki.

Globalni popis pouzdanih stavki / nepoželjnih stavki / iznimki – ovi se popisi upotrebljavaju za primjenu antispam pravila za sve korisnike koji upotrebljavaju ESET Smart Security Premium na ovom uređaju.

Automatski dodaj na korisnički popis pouzdanih adresa

Dodaj adrese iz adresara – Dodajte adrese s popisa kontakata na Popis pouzdanih stavki.

Dodaj adrese primatelja iz odlaznih poruka – Služi za dodavanje adresa primatelja iz poslanih poruka na Popis pouzdanih stavki.

Dodaj adrese iz poruka ponovno klasificiranih kao NIJE spam – Služi za dodavanje adresa pošiljatelja poruka koje su klasificirane kao NIJE spam na popis pouzdanih stavki.

Automatski dodaj na Popis iznimki korisnika

Dodaj adrese s vlastitih računa – dodajte adrese iz postojećih računa klijenta e-pošte na Popis iznimki.