Web protokoli

ESET Smart Security Premium prema standardnim je postavkama konfiguriran za nadzor HTTP protokola, koji koristi većina internetskih preglednika.

Podešavanje HTTP skenera

HTTP promet uvijek se nadzire na svim portovima za sve aplikacije.

Podešavanje HTTPS skenera

ESET Smart Security Premium podržava provjeru HTTPS protokola. HTTPS komunikacija koristi šifrirani kanal za prijenos informacija između servera i klijenta. ESET Smart Security Premium provjerava komunikaciju pomoću protokola SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security). Program skenira promet samo na portovima (443, 0-65535) definiranim pod Portovi koje koristi HTTPS protokol, neovisno o verziji operacijskog sustava.

Šifrirana komunikacija skenirat će se prema standardnim postavkama. Za prikaz podešavanja skenera otvorite Napredno podešavanje > Web i e-pošta > SSL/TLS.