Otkriveni uređaji

Klikom na gumb Ispuni prikazat će se svi trenutačno povezani uređaji i sljedeće informacije o njima: vrsta uređaja, informacije o proizvođaču uređaja, model i serijski broj (ako je dostupan).

Ako odaberete uređaj (s popisa otkrivenih uređaja) i kliknete U redu, prikazat će se prozor uređivača pravila s unaprijed definiranim informacijama (sve se postavke mogu prilagođavati).