Alati roditeljske kontrole

Ako ste već aktivirali roditeljsku kontrolu u programu ESET Smart Security Premium, morate konfigurirati i roditeljsku kontrolu za sve korisničke račune.

Kada je roditeljska kontrola aktivna, a korisnički računi nisu konfigurirani, na početnom zaslonu se prikazuje "Roditeljska kontrola nije postavljena". Kliknite Postavi pravila i potražite više informacija u odjeljku Roditeljska kontrola.